Beteenden, styrmedel och utveckling

Det kan vara svårt att ändra gamla invanda beteendemönster, det gäller för de flesta, så även aktiva inom idrott och friluftsliv. Därför vill vi med kunskap och samarbete utforska nya sätt att åstadkomma förändring i vår strävan efter ett mer hållbart sport och friluftsliv.

Most Photos
maria lexhagen

Film om temat Beteenden, styrmedel och utveckling

Maria Lexhagen, docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet, berättar om forskningstemat "Beteenden, styrmedel och utveckling".

Forskargrupp

Sidan uppdaterades 2023-11-27