Hållbar användning av mark och vatten

Ett aktivt idrotts- och friluftsliv är av stor betydelse för vår livskvalitet, men utan tillräcklig kunskap, hållbar planering och skötsel riskerar vi att skada naturmiljöerna. Vi vill förbättra kunskapsunderlag och utveckla arbetsprocesser i fysisk planering och vid beslut som rör förvaltning.

Foto: Andreas Skriver Hansen
porträtt, Marie Stenseke

Film om temat Hållbar användning av mark och vatten

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, berättar om forskningstemat "Hållbar användning av mark och vatten".

Forskargrupp

Sidan uppdaterades 2023-11-27