Hållbara transportlösningar

Transporter med bil och flyg är vanliga i samband med idrott och friluftsliv. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi hitta hållbara lösningar och alternativ. Vi utforskar nya arbetssätt, verktyg och metoder för att integrera transport och fysisk miljö i planeringen för ett hållbart friluftsliv

Elbil laddas
Porträtt, anders larsson

Film om temat Hållbara transportlösningar

Anders Larsson, docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, berättar om forskningstemat "Hållbara transportlösningar".

Forskargrupp

Sidan uppdaterades 2023-11-27