Framgångsexempel – Digital tjänst lockar fler ut i naturen

Mån 15 maj 2023 09:20

”Vandra med koll” är en ny digital tjänst som både främjar hälsan och gör naturen mer tillgänglig – på ett mer hållbart sätt. Genom att koppla ihop vandringskartor med kollektivtrafikens tidtabeller lockas många fler än de redan frälsta ut i skog och mark.

Person står friluftsklädd i naturen och kollar på sin telefon
Foto: Izf, Shutterstock

– Det har alltid varit ett problem att ta sig till svårtillgängliga platser med kollektivtrafiken. Därför är hela idén med det här att öka tillgången till naturen utan bil. I stället kan man utnyttja den befintliga kollektivtrafiken. Det är också ett stort plus att man kan starta vid en punkt och avsluta vid en annan, så att man inte behöver gå runt, som man måste göra om man ska återvända till sin bil, säger Malin Mårtensson, konsult inom hållbar mobilitet och produktägare av Vandra med koll.

Testats i Skåne

Tjänsten ”Vandra med koll” var från början en prototyp av en vandringskarta som en kollega till Malin Mårtensson hade ut vecklat för eget behov. När kollegorna fick höras talas om den blev de förtjusta och bestämde sig för att skala upp den.

– Med kollegans godkännande så kontaktade vi Skånetrafiken. Vi visste att de var intresserade eftersom det finns en önskan från regionen att jobba mer med hälsofrämjande insatser, som resor till naturen, och det här gick hand i hand med det, säger Malin Mårtensson.

 

Printscreen från en app där man ser kollektivtrafik till olika friluftsområden

Förslag på skräddarsydda vandringar

Förra sommaren, 2022, testade Skånetrafiken tjänsten och den senare utvärderingen visade att intresset var stort och speciellt de så kallade exempelvandringarna var mycket uppskattade.

– De utgörs av flera förslag på vandringar som innebär att man kan utgå från den egna hemhållplatsen. Vi såg också att det framför allt är två olika sorters användare. Den ena gruppen är vana vandrare som vill hitta nya sträckor, den andra är folk med hög tröskel för att ta sig ut i naturen. De kanske tycker det är svårt att hitta eller är rädda för att de inte ska hinna fram i tid till bussen eller liknande, säger Malin Mårtensson.

Hållbart semestrande

Tanken med den digitala vandringstjänsten är att den ska sprida sig även till andra regioner än Skåne. Många regioner är i färd med att digitalisera sina vandringsleder, och när det är gjort så finns det inga hinder för att koppla på fler regioner och deras vandringsleder till tjänsten.

– Det här öppnar också upp för längre vandringar och är dessutom klimatsmart med tanke på att man åker kollektivt till och från lederna. Det fina är att det också öppnar upp för att de som tidigare inte vågat kan ge sig ut på ett tryggare sätt. Och så är det ett hållbart sätt att semestra på, säger Malin Mårtensson.

Malins fem tips för ökad hållbarhet

  • Viktigt att bottna i frågan om hållbarhet - förstå hur man är en del av problemet och en del av lösningen.
  • Göra det osynliga synligt - mäta påverkan. Se över vilka risker och möjligheter man har i sin värdekedja. Stötta mål som baserar sig i vetenskapen.
  • Kommunicera och engagera. Påverka branschen genom att påverka leverantörer och utmana konkurrenter. Här ligger ofta fler affärsmöjligheter.
  • Skapa en grön resplan och föregå med gott exempel. Boka resmål för kick-off dit det går att åka kollektivt. Res dit kollektivt gemensamt.
  • Skapa goda förutsättningar för dina medarbetare att vilja cykla mer – tips på cykelfrämjande åtgärder

Om Trivector Traffic

”Vandra med koll” har utvecklats av Diwic Software and Music AB  i samarbete med Trivector Traffic, ett företag som bildades 1987 och hjälper sina kunder att utveckla trafik- och mobilitetslösningar för en hållbar framtid. Kunderna är både offentliga organisationer, privata företag och forskningsfinansärer.

Sidan uppdaterades 2024-01-30