Framgångsexempel – Orienteringen vill vara ledande aktör inom hållbarhet

Ons 31 maj 2023 14:21

När svenskarna får tycka till anses orientering vara den mest hållbara idrotten 2022. Och för Svenska Orienteringsförbundet är målet tydligt. "Vi vill vara en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden inom alla tre hållbarhetsdimensioner 2030", säger Mette Brolinson, idrottschef.

Stor grupp människor ägnar sig åt orientering
Foto: Svensk Orientering

Vad är det som gör att orientering utsetts till Sveriges mest hållbara idrott? Mette Brolinson som är idrottschef på Svenska Orienteringsförbundet tror att en av anledningarna är att naturen är orienteringens arena.

– För oss är det självklart att ta hand om naturen och vi försöker alltid göra så lite avtryck som möjligt och lämna naturen ren och snygg efter oss. Vi arbetar exempelvis med viltvänlig banläggning och naturhänsyn vid kontrollplacering, säger Mette Brolinson.   

Klimatsmarta evenemang och beslut

Och att Svenska Orienteringsförbundet arbetar fokuserat med hållbarhet är tydligt genom hela organisationen. Förutom att ta hänsyn till naturen i själva idrottsutövandet, arbetar förbundet också för att de arrangemang som anordnas ska vara så klimatsmarta som möjligt. Arbetet har gett resultat då O-Ringen, som är det största arrangemanget inom orientering, certifierades som hållbart evenemang förra året, enligt Greentimes standard för hållbara evenemang. 
 
Svenska Orienteringsförbundet var också med i den referensgrupp som arbetade fram policyn för en hållbar utveckling inom svensk idrottsrörelse. Nu jobbar de efter en konkretiserad version av policyn, som ligger till grund för de beslut som tas inom förbundet. Policyn innehåller tre miljömässiga hållbarhetsvillkor om att inte utsätta naturen för systematisk koncentrationsökning av ämnen från berggrunden, samhällets produktion eller fysisk degradering. 

Mette Brolinson

    Mette Brolinson, idrottschef på Svenska Orienteringsförbundet

– Det handlar rent konkret om att vi exempelvis effektiviserar våra transporter i samband med träning och tävling. Ett annat exempel är att ställa krav på miljömärkt utrustning och kläder, underlätta för deltagare och arrangörer att låna eller hyra utrustning i stället för att köpa in nytt samt använda miljöanpassade produkter till bland annat städning. Vi arbetar också med att sprida kunskap och förståelse om vårt ansvar för naturen genom informationsmaterial och utbildningar om exempelvis allemansrätten, berättar Mette. 

Kartläggning och fokusområden 

Under 2022 genomförde förbundet också en stor kartläggning av sin egen verksamhet. Målet var att identifiera var den största påverkan i värdekedjan fanns, och vilka områden som gav störst möjligheter att bidra positivt. För att få både bredd och djup tittade de också på hur andra orienterings-, idrotts- och friluftslivsförbund samt stora arrangemang arbetar med hållbarhetsfrågor.  

– Vi har nu tagit fram en hållbarhetsstrategi och definierat fem områden som vi ska lägga störst fokus på under perioden 2023 till 2025. Nu arbetar fem tvärfunktionella arbetsgrupper med att ta fram konkreta mål och handlingsplaner för de områdena, förklarar Mette.  
 
Ett av fokusområdena är transporter och där är förbundet med i ett Vinnovaprojekt. Projektet går ut på att orienteringen i samarbete med handboll och ridsport ska försöka få sina föreningar att tänka mer hållbart. 

– Det handlar mycket om hur vi förbättrar resande till och från träningar och tävlingar. Vi har utmaningar som både är lika ridsporten och handbollen, och som skiljer sig från deras. Där vi möter likartade utmaningar kan vi inspireras av varandras lösningar, berättar Mette. 

Målet - ledande inom hållbarhet 

Att Svensk Orientering prioriterar hållbarhet och jobbar med det på flera plan är tydligt. Samtidigt betonar Mette att förbundet bara är i början av sitt hållbarhetsarbete. Målet är att vara en av de ledande aktörerna inom idrottsvärlden inom alla tre hållbarhetsdimensioner år 2030. 

– För oss är hållbarhet en grundförutsättning för att vi ska vara framgångsrika och kunna bedriva en attraktiv verksamhet på lång sikt. Med naturen som arena är hållbarhet delvis en överlevnadsfråga för vår idrott. Men vi är också en stor medlemsorganisation med många aktiva orienterare runt om i landet vilket gör oss till en aktör med stora möjligheter att påverka positivt, avslutar Mette.   

Orienterare tittar på karta

Foto: Lina Nilsson

 

Om Idrottens hållbarhetsbarometer

Det är föreningen Idrottens Kraft och analysföretaget Demoskop som står bakom undersökningen Idrottens hållbarhetsbarometer. Där har Sveriges befolkning har fått tycka till om hållbarhetsarbetet hos 15 idrotter inom åtta olika delområden, och 2022 års mest hållbara idrott är orienteringen.

Syftet med undersökningen är att lyfta och uppmuntra de idrotter som kliver fram i hållbarhetsfrågan, inspirera fler förbund att komma igång med hållbarhetsarbetet och påverka beslutsfattare att satsa mer på idrotten.  

Sidan uppdaterades 2024-01-30