”Vi har förmågan att göra skillnad”

Ons 21 feb. 2024 15:46

Scouternas nya hållbarhetscertifiering ”Hållbar scoutkår” ska inspirera de svenska scoutkårerna att jobba mer konkret med miljömässig hållbarhet. Mistra Sport & Outdoors har pratat med Cecilia Wesslén, hållbarhetsansvarig hos Scouterna.

Sex barn går på en väg bredvid varandra och håller om varandras axlar. De skrattar och ler.

– Vi släppte certifieringen i oktober 2023 och har fått mycket positiv feedback. Jag har bland annat kontakt med några lokala föreningar som har certifieringen som utgångspunkt när de planerar sin verksamhet för 2024, säger Cecilia Wesslén.

Arbetet med ”Hållbar scoutkår” är en del av projektet ”Hållbarhetsverkstaden” som finansieras av projektmedel beviljade från Svenskt Friluftsliv. Projektet går både ut på att kartlägga hur hållbarhetsarbetet inom Scouterna ser ut idag och hur de kan jobba framåt för att ta fram verktyg inom hållbarhet.

– Ambitionen är att först och främst få förståelse för vad som redan händer hos oss. Det kan till exempel vara att hitta framgångsexempel som visar vad vi redan gör bra. Kartläggningen blir också en utgångspunkt som gör det lättare att se vilka luckor som finns och vilka områden vi behöver jobba vidare med, förklarar Cecilia Wesslén.

Kvinna med blondt hår, scarf och halsband står utomhus med grönskande träd bakom sig.

Cecilia Wesslén. Foto: Scouterna

Ett av framgångsexemplen som kom fram under kartläggningen var just ”Hållbar scoutkår” - ett certifikat framtaget av scouterna i Finland i samarbete med Världsnaturfonden WWF.

– Vi vet att det pågår massa bra saker både hos våra grannländer och hos våra medlemmar, så vi behöver inte uppfinna hjulet igen. Därför har vi samarbetat med scouterna i Finland och fått ta del av deras material kring ”Hållbar scoutkår”. Över hundra finska scoutkårer har gjort certifieringen så det känns som att det är något som skulle kunna fungera hos oss också eftersom våra verksamheter är relativt lika, resonerar Cecilia.

Checklista för hållbara val

”Hållbar scoutkår”-certifikatet är ett verktyg och hjälpmedel för scoutkårer i arbetet med hållbar utveckling. Målet är att scoutkårerna tillsammans ska påverka de vardagliga valen i verksamheten inom både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

– Det är en checklista som fungerar som verktyg och hjälpmedel för scoutkårerna. Den hjälper dem att få en överblick över vad de kan utveckla och blir samtidigt ett kvitto på vad de redan gör, förklarar Cecilia Wesslén.

I checklistan finns 50 punkter som handlar om hållbarhet. Inom miljömässig hållbarhet ryms till exempel konsumtionsvanor, resor, kostvanor samt hantering av lokaler och material. För att bli certifierade som ”Hållbar scoutkår” krävs det att scoutkåren jobbar aktivt med minst hälften av punkterna. De får då ett diplom som de kan sätta upp i sina lokaler, och en stämpel på sin hemsida som visar att de är certifierade. Certifieringen gäller i två år och ska sedan göras om, något som Cecilia Wesslén tänker ska fungera som en morot:

– Vi hoppas att våra scoutkårer höjer sina ambitioner och vill jobba med fler punkter allt eftersom. Inom Scouterna jobbar vi mycket med märken och certifieringen blir också som ett märke som scoutkårerna kan jobba tillsammans för att uppnå, visa upp och vara stolta över. Ett av de stora effektmålen vi har med hela projektet är att vi ska skapa mer stolthet och kunskap, för att känna att vi har förmågan att göra skillnad där vi står och verkar.

Cecilia fortsätter:

– Medlemmarna har länge undrat ”Var ska vi börja?” när de vill jobba med hållbarhet. Nu när vi har checklistan har jag ett tydligt svar på den frågan och kan säga: ”Börja här”. Tidigare har jag sagt att de ska utgå från en hållbarhetsfråga som är viktig för dem, och det är ju visserligen bra eftersom de då de utgår från något de brinner för. Samtidigt blir det lätt omständligt och inte så konkret. Med hjälp av listan kan vi göra samma insatser på många olika ställen, och då har våra insatser antagligen större effekt också, konstaterar Cecilia Wesslén.

 

Cecilias två tips till organisationer som vill jobba med hållbarhet

1. Våga göra två processer samtidigt

När det gäller miljömässig hållbarhet är det ganska bråttom att agera om vi vill göra skillnad på riktigt. Våga därför kartlägga vilket nuläge ni har och sätt upp framtida mål parallellt.

2. Samarbeta med andra

Det hjälper att hitta likasinnade som vill göra samma resa för att få energi och inspiration. Tillsammans blir vi starkare och kan hitta många gemensamma frågor att jobba vidare med. Vi i scouterna krokar till exempel arm med de andra friluftslivsorganisationerna i Kebnekaiseprotokollet där vi kommit överens om att kartlägga vad har vi för utsläpp och göra en åtgärdsplan framåt.

 

Läs mer om Scouternas arbete med "Hållbar scoutkår" på deras hemsida 

Sidan uppdaterades 2024-02-21