Samarbete med Naturkartan för att utveckla forskningsverktyg i friluftsapp

Mån 23 nov 2020 07:00

Mistra Sport & Outdoors och Naturkartan kommer samarbeta för att öka kunskaperna om hur friluftsliv utövas i landet. Naturkartan, som erbjuder friluftsguider och har haft cirka 1,6 miljoner användare senaste året, ska ge möjlighet att samla och analysera data till nytta för både forskning och naturförvaltning inom idrott och friluftsliv.

Mobil och data, Naturkartan

Naturkartan är ett administrativt och kommunikativt verktyg, skräddarsytt för att skapa friluftsguider för webb och mobil. Tjänsten används av cirka 80 myndigheter, organisationer och företag för att inspirera och vägleda ut i naturen. Nu är planen att utveckla och testa en fråga/svar-funktion i appen med vilken forskarna i Mistra Sport & Outdoors systematiskt ska kunna samla och analysera användargenererad data. 

Funktionen kommer att implementeras i Naturkartans webb och app, och ge möjlighet att både ställa och få svar på frågor.

– Alla frågor och svar kopplas till den plats, led eller område som berörs och blir indelade i kategorier och trådar. Ambitionen är att funktionen ska förbättra förutsättningarna för allmänheten att utöva friluftsliv, men också för huvudmännen att förvalta naturen, samt bidra till forskningen om hur friluftsliv utövas, berättar Kristofer Björkman, medgrundare av Naturkartan. 

Målsättningen är att introducera och testa den nya funktionen i olika områden runt om i Sverige redan under 2021.

– Både från ett forskningsperspektiv och ett förvaltarperspektiv är detta projekt viktigt eftersom vi generellt har för lite kunskap om friluftslivsutövare och deras aktiviteter i specifika områden runt om i Sverige. Forskningen har jobbat med besöksuppföljning i många år, men vi letar fortfarande efter metoder som kan underlätta och effektivisera detta arbete. Projektet är spännande eftersom det öppnar för nya möjligheter genom att introducera ny teknologi i kombination med medborgarforskning i fråga/svar-funktionen, säger Andreas Skriver Hansen, doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet.

 

Läs mer om samarbetet i Naturkartans blogg

Sidan uppdaterades 2020-11-23