Nu startar Mistra Sport & Outdoors

Ons 01 apr 2020 07:00

Under fyra år ska ett 30-tal forskare vid sju universitet och 23 samverkanspartners jobba tillsammans för att skapa kunskap och lösningar för ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

mistrasportandoutdoor, flicka på myr bär på längdskidor
Foto: mostphotos.com

Idrott och friluftsliv engagerar många. Mer än var tredje svensk är med i en förening, och i stort sett alla svenskar utövar idrott eller friluftsliv i någon form. Många av oss flera gånger i veckan. Effekten av att hitta lösningar på de miljöutmaningar som finns inom idrotten och friluftslivet är därför stor.

Sex teman inom idrott, friluftsliv och miljö

Mistra Sport & Outdoors är ett forsknings- och samverkansprogram för idrott, friluftsliv och miljö som jobbar med sex teman:

  1. Kunskap och omvandling
  2. Hållbara transportlösningar
  3. Hållbar användning av mark och vatten
  4. Material och hållbar utrustning
  5. Hållbara evenemang
  6. Beteenden, styrmedel och utveckling

Många deltar för att hitta kunskap och lösningar

­– Miljöfrågan är stor och komplex och ingen aktör kan lösa miljöutmaningen själv. Därför jobbar forskare från olika discipliner och universitet tillsammans med partners från idrotten, friluftslivet, företag och myndigheter, berättar Peter Fredman, programchef Mistra Sport & Outdoors.

Starta rörelse för hållbarhet

Utgångspunkten för programmet är de miljöutmaningar vi står inför och målen med programmet är att skapa världsledande forskning, starta en rörelse för hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet och jobba för att etablera ett nätverksbaserat utvecklingscenter för hållbarhet inom idrotten och friluftslivet.

– För Riksidrottsförbundet är Mistra Sport & Outdoors en otroligt viktig och välkommen satsning. Idrott kan bidra till en positiv samhällsutveckling på många plan, samtidigt som det i dag sker stora samhällsförändringar som påverkar idrottens förutsättningar i grunden. Inom alla programmets temaområden finns utmaningar där idrottsrörelsen med ny kunskap från forskningen kan utveckla sin verksamhet, säger Peter Mattson, Riksidrottsförbundet.

Mittuniversitetet leder Mistra Sport & Outdoors med forskare vid KTH, Göteborgs universitet, Malmö universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms universitet. Partners i satsningen är Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Naturskyddsföreningen, Naturvårdsverket, Scandinavian Outdoor Group, flera specialidrottsförbund, Friluftsfrämjandet, Svenska Turistföreningen, eventarrangörer, kommuner med flera.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) finansierar satsningen och tillsammans med alla partners är budgeten på 70 miljoner på fyra år.

Sidan uppdaterades 2023-09-07