Mistra Sport & Outdoors tilldelar ytterligare medel till tre studier

Mån 22 jun 2020 13:37

Mistra Sport & Outdoors styrelse har beslutat att inom ramen för programmet tilldela ytterligare medel till tre studier av Covid-19s effekter på idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv, människors besök i naturen under Covid-19 samt evenemangskonsumenter och arrangörers påverkan av Covid-19.

barn med nummerlappar springer i stadsmiljö
mostphotos.com

Studierna genomförs under 2020 av forskare som redan i dag är knutna till programmet. De ska öka vår kunskap om de processer som förväntas ha betydelse för samhällets återställning efter Corona med fokus på idrott, friluftsliv och miljö. 
 
Studierna som beviljats medel är:  
 
Covid-19s effekter på idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv av Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö Universitet och Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. Studien görs i två steg genom digitala enkäter och intervjuer. En om friluftsliv och en om idrotten.  Data från de två enkäterna kommer att utgöra ett unikt material om hur människor i en kris hanterar sina idrotts- och friluftslivsvanor. 
 
Kartläggning av besök i naturen under Covid19 av Andreas Skriver Hansen, doktor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet. Studien genomförs som en PPGIS (Public Participation GIS) studie. PPGIS studien är digital och består av två huvudsakliga delar; kartläggning av olika typer av aktivitet och en enkät, där man kan ställa frågor kopplat till varje aktivitet som fylls i. Förväntade resultat inkluderar inblick i folks friluftsvanor under Covid19 och de ändringar i vanor som krisen möjligtvis bidragit till. 
 
Covid-19 och evenemang av Robert Pettersson, docent i turismvetenskap, Mittuniversitetet. Studien sker i två steg: intervjuer, sammanställning och analys av andra aktörers insamlade data, bland annat Riksidrottsförbundet, Visit Stockholm, Göteborg & Co. För att därefter genomföra en egen datainsamling som täcker in både åskådar- och deltagarperspektiv utifrån begrepp som attityd, upplevelse, konsumtion, beteende och livskvalitet. Genom att addera dimensionen om Corona och evenemang ska forskarna bättre kunna förstå de omställningar som uppstår på grund av viruset, men också ta med lärdomarna för utveckling av hållbara evenemang efter Corona. 
 
— Forskningen i Mistra Sport & Outdoors har planerats utifrån de förutsättningar som rådde innan situationen med Covid-19. Eftersom den uppstådda situationen är unik och skapar nya intressanta förutsättningar så har vi valt att bevilja medel till forskningsstudier av Covid-19s effekter. Vi anser att det kan ge oss betydande underlag för den redan planerade forskningen i Mistra Sport & Outdoors, kommenterar Eva Thörnelöf programmets styrelseordförande. 

Skapad av Jeanette Fällman

Sidan uppdaterades 2020-06-22