Hej där, Stefan Linde! – Mistra Sport & Outdoors forskare i "social movements"

Fre 05 nov 2021 18:23

Ett av de långsiktiga målen i Mistra Sport & Outdoors är att skapa en rörelse för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet. Vi välkomnar nu Stefan Linde till programmet. Han ska forska om ”rörelser” (social movements) som bland annat tar sin utgångspunkt i programmets lärandegrupper.

Stefan

Hej där, Stefan Linde! Vem är du?

Jag är uppvuxen strax norr om Stockholm, men har större delen av mitt vuxna liv varit bosatt i olika delar av Norrland. För två år sen flyttade jag och min familj till Jämtland och vi bor nu i Krokoms kommun.

Jag jobbar som lektor i statsvetenskap och har varit på Mittuniversitetet sedan april 2020. Innan dess kommer jag närmast från Luleå Tekniska Universitet, där jag disputerade våren 2018. Vid sidan av jobbet är jag främst småbarnsförälder, men jag försöker även få en del tid över till att vara ute i naturen och röra på mig, gärna med löparskor eller på skidor. 

Du ska forska om ”social movements” och bidra i arbetet med att skapa en rörelse för en ökad hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Varför lockade denna tjänst dig?

Jag skulle säga två saker. På ett professionellt plan hänger det ihop med att jag ser en naturlig koppling mellan den forskning jag själv har bedrivit kring varför människor väljer att bete sig mer eller mindre miljövänligt – exempelvis vad som får väljare att känna oro inför klimatförändringar eller vad som får dem att stödja olika typer av politiska initiativ – och studiet av sociala rörelser.

Jag hoppas därmed både kunna utveckla min egen forskning och kunna bidra till forskningsprogrammets övergripande mål. På ett mer personligt plan känns det också kul att få vara med i programmet eftersom både idrotten och friluftslivet under lång tid varit en stor del av mitt liv.

Du börjar 1 november. Vad har du för förväntningar på din tid i programmet?

Jag hoppas framför allt få vara med och bedriva intressant forskning, men jag ser även fram emot att få insyn i hur olika aktörer inom friluftsliv och idrott arbetar med hållbarhetsfrågor idag.

Vad ser du att det finns för utmaningar och möjligheter kopplat till din roll?

En utmaning är förstås hur man ska förhålla sig till den bredd av aktörer och aktiviteter som ryms inom sektorerna för idrott och friluftsliv och hur dessa ska betraktas från ett hållbarhetsperspektiv. Samtidigt erbjuder denna bredd även möjligheter att få en fördjupad förståelse för hur hållbarhetsfrågor uppfattas bland olika aktörer, vilket i sin tur kan underlätta arbetet med att få till stånd olika typer av beteendeförändringar. 

Varför tycker du att idrott och friluftsliv är spännande sektorer för just din forskning?

Det finns egentligen flera orsaker, men en sak som jag tycker är spännande är att kunna studera civilsamhällets roll i omställningen mot ett mer hållbart samhälle.

Jag har tidigare bland annat studerat hur politiska partier kan påverka och forma den allmänna opinionen kring miljöfrågor och från det perspektivet känns det intressant att gå vidare och studera i vilken utsträckning andra samhällsaktörer, exempelvis inom idrotts- och friluftssektorn, kan ha en liknande roll som opinionsledare.

Sidan uppdaterades 2021-11-08