Mastersuppsats: Livscykelanalys på kajaker

Fre 09 apr 2021 14:31

Mastersstudenterna Abhishek och Spyridon valde att kartlägga en kajaks miljöeffekter under dess livstid och gjorde sin examensuppsats i samarbete med startupföretaget Melker of Sweden och inom ramen för Mistra Sport & Outdoors. Vi ställde några frågor till dem...

Melker of Sweden, kajaker

Abhishek Srivastav är maskiningenjör med en masterexamen från programmet "Teknik och hållbar utveckling" vid Kungliga Tekniska högskolan. Han kommer från Indien och valde att fortsätta sina studier i Sverige för att han hört om och var imponerad över den svenska hållbarhetsutvecklingen. Spyridon Xenos, som kommer från Grekland ursprungligen, är miljötekniker med en master från programmet "Miljöteknik och hållbar infrastrukur". Tillsammans skrev de mastersuppsatsen Environmental Assessment of Kayak using MFA & LCA: A case study at Melker of Sweden.

 

                                               

 

Hej Abhishek och Spyridon! Vad handlade er examensuppsats om, i korthet?

Huvudsyftet var att undersöka den nuvarande miljöprestandan samt kvantifiera den potentiella miljöpåverkan från en kajaks livscykel (tillverkning till återvinning).

Hur kom det sig att ni valde att göra exjobbet åt just Melker of Sweden?

Vi fick genomföra en livscykelanalys-studie (LCA) inom utbildningen och blev då medvetna om miljökonsekvenserna av fritidsaktiviteter och ville utöka vår kunskap inom området. Vi kontaktade Melker of Sweden för ett samarbete och de var intresserade av att veta mer om deras kajakers miljöprestanda. Eftersom vi hade ett intresse av miljökonsekvenserna av kajakpaddling föreslog vi en projektplan och det var där resan startade.

Vi tyckte att det var spännande att detta skulle vara den första LCA för en kajak som någonsin utförts. Att det var lite av ett banbrytande projekt. Att upptäcka Melker of Sweden, som var ett relativt nytt företag med detta intresse för hållbara lösningar, gjorde att vår uppsatsidé blev verklighet.

Vad tycker ni är det viktigaste resultatet?

Många av resultaten kan räknas som väsentliga, men vi skulle vilja fokusera på några; användningen av epoxiharts och gelcoat vid tillverkningen, ursprunget för tillbehör och material som används samt behandlingen av uttjänta kajaker.

Epoxiharts och gelcoat är ett av de viktigaste materialen vid kajaktillverkning och är ämnen som i stora mängder orsakar miljöproblem. Även om dessa material inte kan uteslutas skulle det kunna vara en potentiell lösning och leda till en signifikant minskning av miljöeffekterna att använda en annan variant av epoxiharts som visar lägre påverkan, eller göra en modifiering på användningssätt för gelcoat.

Utöver det lärde vi oss att inte bara materialet var helt ansvarig för en kajaks miljöprestanda utan också materialets ursprung. Transporter av material och tillbehör är en betydande miljöfråga, främst på grund av avlägsna leverantörer. Att ha en lokal eller välja den närmaste tillverkande enhetsleverantören av råvaror och tillbehör skulle potentiellt kunna leda till en kraftig minskning av miljöpåverkan i samband med transporten. Om Melker of Sweden bestämmer sig för att använda lokala leverantörer, skulle detta minska de miljömässiga bördorna från längre transportsträckor när det gäller materialet som används.

Dessutom var en viktig faktor behandlingen av uttjänta kajaker. Flera fördelar identifierades vid återanvändning och återvinning av en kajak. Seperation av material följt av återvinning kan leda till både företags- och samhällsnytta.

Vad har varit mest intressant?

Av alla intressanta observationer som vi hade var kanske det mest intressanta användningen av linfiber. Även om linfiber är ett material som skulle övervägas på grund av dess pris, kan det inte förbises att det har försumbar miljöpåverkan. Med tanke på miljöfördelarna skulle det kunna ha stor betydelse i kajakvärlden. Även om det är ett dyrare alternativ, skulle användandet av linfiber med sin försumliga miljöpåverkan föra kajaktillverkning säkert mot hållbarhet.

Hur har samarbetet gått till?

Samarbetet var avgörande under hela projektet. Innan Covid-19 utbröt hade vi lyckats göra ett studiebesök till Estland för att besöka tillverkningsenheten och därmed samla in värdefull information. Trots pandemin har både vi och företaget varit mycket engagerade.

I uppsatsen har ni sammanfattat några rekommendationer till företaget, nämn några?

Vi vill nämna två av dem, nämligen vilken typ av material som används och även återvinningen av en kajak i slutet av dess livslängd.

När det gäller det förstnämnda kan miljöpåverkan bli betydligt mindre enbart genom att ersätta några av nyckelmaterialen. Exempelvis skulle användningen av isopropylalkohol vara att föredra istället för användning av aceton, och även ersättningen av epoxiharts till en modifierad version av den skulle vara miljövänlig.

Det är också viktigt att utveckla cirkulära lösningar för kajaker. Medan en del av materialen, beroende på deras användning, kan återanvändas, kan en kajakkropps huvuddel bibehållas och säljas till ett betydligt lägre pris. Det skulle resultera i både ekonomiska och samhälleliga fördelar, eftersom fler befolkningsgrupper skulle ha råd att köpa en kajak och utföra en aktivitet som tidigare förverkligades av färre.

Sidan uppdaterades 2021-04-16