Pandemin påverkar idrottens och friluftslivets miljöavtryck

Ons 10 feb 2021 07:43

Den pågående pandemin gör att vårt idrottande och friluftsutövande ser ut att leda till nya och förändrade miljöeffekter. Det visar denna studie som gjorts inom ramen för Mistra Sport & Outdoors.

Kvinna och man tränar på ett utegym i naturen
Foto: Mostphotos.com, kasto80

Studien har granskat Covid-19s effekter på idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv med hjälp av digitala enkäter och intervjuer. Arbetet har letts av Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet och Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. 

Data från studien utgör ett unikt material om hur människors idrotts- och friluftsaktiviteter påverkas i en kris av denna typ. Studien visar hur människor ställt om sina idrottsverksamheter, sin fysiska aktivitet och sitt sätt att vara publik vid idrottsevenemang – liksom hur inomhusaktiviteter blivit utomhusaktiviteter eller ersatts av sådana. En annan stor förändring är idrottens och friluftslivets rörelsemönster.

– Pandemin har sannolikt inneburit en minskning i friluftslivets och idrottens bidrag till den globala uppvärmningen då människor minskat sitt långväga resande. Å andra sidan verkar pandemin ha förstärkt beroendet av bilen som det huvudsakliga transportsättet för fritidsrelaterade aktiviteter, säger Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. 

Vad gäller friluftslivet visar resultaten att pandemin inneburit ett ökat deltagande, även om den organiserade friluftslivsverksamheten varit mindre omfattande under perioden. Många berättar att de har börjat använda sina naturområden i närheten av bostaden, bland annat som en följd av rekommendationer om arbete hemifrån. Man har upptäckt andra områden och nya grupper har fått upp ögonen för naturen.

– Utevistelsens betydelse för det sociala livet har understrukits under pandemin. Friluftslivet har inneburit ett alternativ till de sociala sammanhang som gått förlorade när andra sociala aktiviteter, som den organiserade idrotten, har pausats eller gått på sparlåga, säger Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.

När fler människor vistas utomhus finns en risk för en ökad belastning på utemiljöerna. Särskilt välbesökta är lättillgängliga områden i och i anslutning till större städer, ibland med slitage och nedskräpning som följd.

– När nya friluftsutövare har tagit tillgängliga, tillrättalagda och kända områden i anspråk, verkar de som är mer erfarna sökt sig vidare till platser som är mer perifera och mindre tillrättalagda. Med en sån förskjutning finns en risk att mer känsliga miljöer nyttjats mer än vanligt under denna period, säger Susanna Hedenborg.

 

Läs rapporten:
”Idrotten och friluftslivet under coronapandemin - Resultat från två undersökningar om coronapanedemins effekter på idrott, fysisk aktivitet och friluftsliv”

Kontaktperson:
Susanna Hedenborg, professor i idrottsvetenskap vid Malmö universitet, susanna.hedenborg@mau.se, 070-965 54 95

Sidan uppdaterades 2021-02-10