Mistra Sport & Outdoors arrangerar doktorandkurs i höst

Tis 10 aug 2021 15:22

Mistra Sport & Outdoors arrangerar en doktorandkurs på 7,5 poäng med titeln "Idrottens och friluftslivets miljöutmaningar".

person cyklar i tallskog
Foto: Mostphotos,com

Syftet med doktorandkursen är att ge kursdeltagarna fördjupade kunskaper om idrottens och friluftslivets miljöpåverkan och miljöutmaningar, både utifrån dagens samhälle och utifrån ett historiskt perspektiv, och hur de kan förstås utifrån sammanhang i tid och rum.

Viktiga utgångspunkter är idrotten och friluftslivet som samhällsfenomen, rörelser och politikområden.

Kursdeltagarna kommer även att få träna sig i att kritiskt granska idrott och friluftsliv utifrån frågor om transporter och mobilitet, ekologiska effekter och fysisk planering av mark och vatten, material och utrustning, event och arrangemang av olika slag, samt kreativa ansatser och styrmedel för en mer innovativ och hållbar utveckling. Det vill säga de sex teman som ringar in Mistra Sport & Outdoors.

Vi tycker att det är viktigt för att föra samman doktorander som är intresserade av idrottens och friluftslivets utmaningar - eftersom lösningen på dessa utmaningar bara kan skapas om vi arbetar tillsammans över ämnesgränserna, säger Susanna Hedenborg, som är ansvarig för kursen tillsammans med Erik Backman.

Här hittas doktorandkursen

Sidan uppdaterades 2021-08-10