Scenariovandring på Tankesmedjan för friluftsliv

Mån 21 nov 2022 11:48

Mistra Sport & Outdoors medverkade på Naturvårdsverkets tankesmedja för friluftsliv som arrangerades på Djurönäset i november. Över 200 deltagarna fick göra en scenariovandring baserad på ett scenariearbete som gjorts inom lärandegrupp Nationell i temat "Hållbar användning av mark och vatten".

Scenariovandring med diskussion på Tankesmedjan för friluftsliv

Årets Tankesmedja för friluftsliv, som arrangeras av Naturvårdsverket, hade temat "Friluftsliv som ger hälsa för individer, platser och planeten".

Tankesmedjan inleddes med en scenariovandring där deltagarna i smågrupper fick vandra runt i den vackra naturen vid Djurönäset och längs vägen möta olika händelser de fick reflektera kring. Olika perspektiv inom friluftslivet ställdes mot varandra, till exempel konflikter mellan vandrare och cyklister eller synen på nedskräpning.

Syftet var att ge deltagarna en tankeväckande start på konferensen genom att de tillsammans med okända människor fick uppleva och diskutera viktiga framtidsfrågor för friluftslivet, genom tankeväckande upplevelser i landskapet

En del av scenarierna/upplelelserna under vandringen byggde på hur vi önskar att situationen kommer bli 2050 medan andra var mer troliga utifrån nuvarande trender. Centrum för Naturvägledning arrangerade vandringen och de olika händelserna och diskussionsfrågorna längs vägen var inspirerade av det Scenarioarbete som gjorts i Mistra Sport & Outdoors-temat "Hållbar användning av mark och vatten" och som går under namnet: Mot en hållbar användning av mark och vatten för idrotts- och friluftslivet år 2030.

Vandringen avslutades med att deltagarna fyllde en vägg med förslag på frågan: Vad är viktiga åtgärder för friluftslivet framåt? 

 

Vandringen var uppskattad och väckte mycket spännande tankar och reflektioner som deltagarna tog med sig in i den fortsatta Tankesmedjan.

Lärandegruppen kommer att arbeta vidare med framtidsscenarier som speglar hur efterfrågan på och önskemål om användning av mark och vatten kommer utvecklas utifrån ett idrotts- och frilutslivsperspektiv, samt hur de kan tänkas påverka planering och styrning mot ett hållbart nyttjande.

 

Läs om Tankesmedjan för friluftsliv

Läs om Centrum för naturvägledning (CNV) 

Läs om lärandegruppen Nationell i temat "Hållbar användning av mark och vatten"

Sidan uppdaterades 2022-11-24