Forskare från Ukraina ansluter till Mistra Sport & Outdoors

Fre 20 maj 2022 13:16

Vår finansiär, Mistra, beslutade att avsätta 10 miljoner kronor för satsningar till stöd för forskare på flykt från kriget i Ukraina. Nu har de beviljat drygt 500 000 inom Mistra Sport & Outdoors för Olga Milinchuk som ska studera naturguiders roll för ett mer hållbart friluftsliv.

Olga Milinchuk sitter på en uteservering och skriver på sin telefon

Olga Milinchuk och hennes nioåriga son tvingades fly från sin hemstad Zhytomyr i Ukraina i början av mars. Med stöd från Mittuniversitetet fick hon komma till Östersund och turismforskningscentret ETOUR.

Nu har Olga, som är lärare och forskare i turismvetenskap, blivit beviljad medel från Mistra så att hon kan stanna kvar i Sverige och vara en del av forskarkollegiet i Mistra Sport & Outdoors. 

– Jag ska studera naturguider och hur de kan bidra till ett mer hållbart friluftsliv, berättar Olga Milinchuk.

Naturguider har en viktig roll i att skapa kunskap om och kommunicera friluftslivet i Sverige. För många nybörjare kan exempevis turguider för vandring eller skidåkning vara en inkörsport till den svenska naturen, men också mer avancerade landskap för erfarna besökare. Där skulle guiderna också kunna ha en viktig roll i att förmedla miljövänligt beteende och ett hållbart nyttjande av naturen, men gör de det i dag? Det är en fråga Olga ska undersöka.

– Vi kommer börja med att göra en litteraturöversikt, för att se vilken forskning som finns på området, men sedan kommer vi också intervjua guider i fjällmiljö, kustmiljö och tätortsnära miljö om hur de anammar miljöfrågan i dag.

Olga börjar sitt arbete den 1 juli och kommer att jobba halvtid under ett år.

 

Läs mer om Mistras stöd till Ukrainska forskare

Läs mer om Olgas väg från Ukraina till Mittuniversitetet/ETOUR

Sidan uppdaterades 2022-05-23