Mån 12 sep 2022 09:59

"Så kan idrotten bli mer ekologiskt hållbar". Så lyder rubriken på en debattartikel i Altinget - skriven av Mistra Sport & Outdoors-forskarna Peter Fredman, Susanna Hedenborg, Marie Larneby och Jens Radmann.

barn med nummerlappar springer i stadsmiljö
Foto: Mostphotos.com

Forskarnas förslag på nyckelfaktorer för framgång:

  • Verka för ett ökat samarbete kring hållbarhetsfrågor mellan nationella och internationella förbund på det globala planet.
  • Öka samarbetet kring hållbarhetsfrågor mellan specialidrottsförbunden på det nationella planet
  • Vidga förståelsen kring ekologisk hållbarhet så att även pedagogiska, psykologiska, historiska och sociologiska perspektiv ryms.
  • Arbeta systematiskt för att ta fram miljöpolicys för fler specialidrottsförbund.
  • Ta fram konkreta handlingsplaner som berör ekologisk hållbarhet – och resurser för att fullfölja dem.
  • Öka satsningen på forskning för bättre kunskap om vilka åtgärder som blir mest effektiva.
  • Våga adressera den mest brännande frågan; transporter och resor.

 

Läs hela debattartikeln "Så kan idrotten bli mer ekologiskt hållbar" i Altinget

Läs rapporten "Startskottet har gått - Specialidrottsförbundens arbete med ekologisk hållbarhet" som debattartikeln baseras på

Sidan uppdaterades 2023-03-22