Workshop på Euro’Meet 2022

Tis 27 sep 2022 07:15

Mistra Sport & Outdoors ansvarade för en workshop på konferensen Euro’Meet 2022 som arrangerades i Danmark i mitten av september av organisationen European Network of Outdoor Sports (ENOS).

Människor sitter i runda-bord under en workshop, bilden är tagen så att man ser ryggar

Fokus på workshoppen var på miljömässig hållbarhet och deltagarna fick diskutera möjligt lösningar på kort och lång sikt utifrån vad individen, organisationen och politiken (policy) kan göra. Olika former för delat ägande, lokala aktiviteter, färre resor, återvinning, begagnad utrustning och att laga sin utrustning kom fram som åtgärder individen kan göra på kort sikt.

När det gäller vad organisationerna kan göra så nämndes särskilt utbildning, skapa medvetenhet, låna ut utrustning, tävla i hållbarhet och att ta fram riktlinjer. Politik och policy är viktig för att skapa lagar och regler, certifiering, och att utveckla normer och principer i samhället i stort. Delningsekonomi och olika former av optimering av byggnader, infrastruktur med mera var förslag som kom fram i ett längre perspektiv.

Drygt 100 deltagare medverkade på Euro’Meet och cirka 30 på workshopen. Det var Peter Fredman och Karin Berg, programchef och samverkansledare i Mistra Sport & Outdoors samt Susanne Maarup, förbundschef på Svensk Orientering och ordförande i Svenskt Friluftsliv, som ledde diskussionerna.

Läs mer om Euro’Meet 2022

Läs mer om European Network of Outdoor Sports (ENOS) 

Sidan uppdaterades 2022-09-27