Hållbart friluftsliv i fokus på branschdag

Tis 24 okt 2023 12:53

Den 19 oktober arrangerades Sustainable Outdoor Professionals - årets branschdag för hållbarhet inom sport- och friluftsbranschen på campus Östersund. Mistra Sport & Outdoors var medarrangör och bidrog bland annat med ett pass under rubriken "Att guida mot miljövänlighet".

Introduktion Sustainable Outdoors
Många hade samlats på campus Östersund för att inspireras och dela idéer om ett mer hållbart friluftsliv. Foto: Peter Fredman.

Målet med dagen var att inspirera, bygga kunskap och utbyta idéer för att påskynda omställningen mot ett hållbarare friluftsliv. Deltagarna fick lyssna till presentationer, panelsamtal och föreläsningar på ämnet. Björn Ferry, nybliven hedersdoktor på Mittuniversitetet, och Heidi Andersson inledde programmet med att berätta om deras syn på ett hållbart liv och målet att bli fossilfria 2025.

Även Olga Milinchuk och Daniel Wolf-Watz, forskare i Mistra Sport & Outdoors, höll ett pass om hur guider kan inspirera friluftsutövare till ett mer hållbart beteende. Passet tog sin utgångspunkt i Olgas studie om hur guider förhåller sig till miljömässig hållbarhet i sina verksamheter, och Daniels arbete i ett projekt där miljöpedagogiska verktyg utvecklas och prövas.

– Det har varit en bra dag med mycket energi och stort engagemang, och det var kul att få berätta om vårt arbete i och resultat från Mistra Sport & Outdoors, säger Daniel Wolf-Watz.

           

Daniel Wolf Watz och Olga Milinchuk berättar om sin forskning inom Mista Sport & Outdoors. Foto: Peter Fredman

Olga Milinchuk håller med och lyfter även fram vikten av att träffa andra aktörer.

– Jag ser det här som ett utmärkt tillfälle att samarbeta med yrkesverksamma, få värdefull feedback om betydelsen av vår forskning och odla nya idéer och inspiration. Dessutom är det en bra plattform för kollaborativt skapande, resonerar Olga Milinchuk.

Även Peter Fredman, programchef för Mistra Sport & Outdoors var på plats.   

– Det här är en bra mötesplats där olika aktörer inom outdoor får möjlighet att diskutera frågor kring hållbarhet. Jag tror det är viktigt att perspektiven breddas eftersom outdoorbranschen i längden är beroende av att människor kan vistas i naturen på ett hållbart sätt. Det jag tar med mig från dagen är betydelsen av att sätta realistiska mål kring hållbarhet, som kan mätas, följas upp och som leder till förändring, säger Peter Fredman.

Sidan uppdaterades 2023-11-06