Mistra Sport & Outdoors i Almedalen 28 juni 2023

Ons 12 apr 2023 17:26

Vår finansiär - Mistra - arrangerar en träffpunkt i Almedalen 2023! Där är vi i Mistra Sport & Outdoors med och diskuterar bland annat framtidens klimatsmarta samhälle. Välkommen!

Almedalen från ovan

Kom och ta del av seminarier, panelsamtal och träffa forskare och programchefer från olika Mistra-program under Almedalsveckan.

Datum
28 juni 2023

Tid:
12.00 – 17.00

Plats:
Sal B22, B-huset, Uppsala universitet. Huvudentré Cramérgatan 3, Visby Gotland

Klimatomställningens glömda möjligheter, 14.10-15.00

Peter Fredman, programchef i Mistra Sport & Outdoors deltar i programpunkten "Klimatomställningens glömda möjligheter" tillsammans med Björn-Ola Linnér, programchef i Mistra Geopolitics och Karolina Isaksson, biträdande programchef i Mistra SAMS. Såhär beskrivs sessionen:

Den senaste IPCC-rapporten visar att klimatkrisen redan är här. Klimatomställningen kräver en ny livsstil och smarta lösningar globalt och lokalt. Vilka beslut behövs av politikerna? Vad krävs av oss som medborgare?

Utsläppen från inrikes transporter ska minska med 70 procent till år 2030, vilket kräver handlingskraft hos lokala, nationella och globala beslutsfattare. Takten i omställningen behöver öka för att mildra klimatförändringen effekter, speciellt för små önationer som hotas akut. Samhällsviktiga funktioner måste fungera även vid extrema väderhändelser. Vi har nu en unik möjlighet att skapa framtidens samhälle för kommande generationer. För att lyckas behövs kunskap om globala perspektiv, ny teknik, samhällsplanering och människors beteenden. Klimatomställningens glömda möjligheter omfattar smartare resande inom arbete, idrott och friluftsliv och tuffa politiska beslut. I denna session ger fyra av Mistras forskningsprogram förslag på lösningar.

Se hela "Framtidens hållbara samhälle"-programmet på Mistras webb

Sidan uppdaterades 2023-04-13