Ny kunskap om användningsfaser för skaljackor

Fre 26 maj 2023 14:57

En ny artikel har publicerats inom Mistra Sport & Outdoors - "A framework to open the black box of the use phase in circular economy life cycle assessments". Vi har ställt sex frågor till Hampus André, postdoktor i miljösystemanalys och en av artikelförfattarna:

Man står i röd jacka, jeans och keps utanför begagnatbutik. Han har en hund i koppel.

Vad handlar artikeln om, i korthet?

För att ta reda på när cirkulära åtgärder (såsom återanvändning) leder till miljöbesparingar är det viktigt att göra en livscykelanalys. Ett problem med livscykelanalyser av cirkulära åtgärder är att man oftast inte kartlägger användningsfasen tillräckligt väl. Det finns många aspekter i användningsfasen som spelar roll för vad cirkulära åtgärder resulterar i miljömässigt. Till exempel: hur används produkter, varför används de inte längre, i vilken utsträckning ersätter ett köp av till exempel en begagnad produkt ett nyköp, händer det att användare sparar pengar på begagnat som de lägger på annan konsumtion?

Sådan kunskap saknas generellt, och i synnerhet kring sport och friluftsprodukter, eftersom det finns så många olika typer av användare och användarmönster. I artikeln presenterar och testar vi ett ramverk för att skaffa oss bättre kunskap kring sådana aspekter, för att i slutändan kunna dra slutsatser om i vilka fall cirkulära åtgärder leder till bättre, eller sämre, miljömässiga resultat. Vi testar detta på den återanvändning av skaljackor som möjliggörs via ett par secondhandbutiker för friluftsprodukter

Ni har jämfört två typer av användningsfaser, vilka?

Sådana som innehåller en försäljning via de studerade outdoor secondhandbutikerna och där skaljackor således ägs och används av i regel två användare under dess användningsfas. Och sådana som inte gör det, det vill säga när en skaljacka ägs och används av en och samma användare under hela dess användningsfas.

Berätta om något spännande resultat!

Vi använder ramverket för att upptäcka nya spännande saker om användningsfaser för skaljackor som kan ha stor betydelse för hur återanvändning faller ut miljömässigt. Till exempel, skaljackor som säljs via de outdoor secondhandbutiker som vi studerat används totalt färre gånger under deras användningsfas, och bara marginellt längre än de som ägs av en och samma användare under hela användningsfasen. 

Ni har intervjuat butikschefer, vad kunde de lära er?

Butikscheferna hjälpte oss att få en bild av vilka olika segment av användare som säljer och köper produkter i deras butiker. Särskilt spännande är att de har "stammisar" som ofta säljer dyra och relativt nya och oanvända produkter. Det förefaller vara så att säljandet i secondhandbutikerna är en del i att möjliggöra en relativt snabb konsumtionstakt för dessa "stammisar".

Varför valde ni att studera just skaljackor?

Vi ville att forskningen skulle vara relevant för en bredd aktörer och utövare. Skaljackor är en produkt som används i samband med många olika sport- och friluftsaktiviteter. Dessutom är det en av de vanligaste produkterna som säljs i de secondhandbutiker vi studerade.

Vad är nästa steg, efter denna studie/artikel?

Ett nästa steg är att vi använder datan som vi samlat in i den här studien i en livscykelanalys, för att beräkna miljöpåverkan av de två typerna av användningsfaser vi jämfört och se hur den beror på bland annat de olika användarmönstren som vi har kartlagt.

Ett annat är att jag och Louisa Swenne, doktorand i Mistra Sport & Outdoors, har använt data från denna studie - om användarnas upplevda funktionalitet - och jämfört med uppmätt funktionalitet från tester i deras labb. Den studien presenterar vi på en konferens i veckan.

Framöver ska vi också göra ett samarbete med Mistra Sport & Outdoors-temat "Hållbara evenemang" och räkna på miljöpåverkan från olika konsumtionsmönster i samband med motionsevent. 

 

Läs artikeln "A framework to open the black box of the use phase in circular economy life cycle assessments: The case of shell jacket reuse"

Sidan uppdaterades 2023-05-26