Kanotutbildning med miljöfokus ‑ ”Något vi kan jobba konkret med”

Ons 07 jun 2023 11:49

Forskare med anknytning till Mistra Sport & Outdoors har tillsammans med Svenska Kanotförbundet utvecklat en utbildning med miljömässig hållbarhet i fokus. Utbildningen sjösattes under en helg i början av maj.

Deltagare och ledare i kanotutbildning
Foto: Svenska Kanotförbundet

Svenska Kanotförbundet har under en längre tid haft en önskan om att integrera miljöperspektiv i sitt utbildningsutbud, och genom Mistra Sport & Outdoors kom till slut chansen. Som en av partnerorganisationerna i programmet etablerade de i höstas kontakt med forskaren Daniel Wolf-Watz vid Mittuniversitetet, och en diskussion om samarbete kunde påbörjas. Ytterligare forskare anslöt till arbetet, Thomas Beery vid Högskolan i Kristianstad samt Emilia Fägerstam och Jonas Forsmark vid Linköpings universitet, och efter ungefär ett halvår fanns en kurs att testa i skarpt läge. 

Kursen riktar sig till ledare och bland deltagarna fanns kajakledare från kanotföreningar, friluftsfrämjandet, utbildningsföretag och kanotcentraler. En av de som deltog var Åsa Andersson som är utvecklare på Svenska Kanotförbundet. 

– Det här fyller en väldigt viktig del i vårt utbildningspaket. Vi pratar mycket om miljön men ofta begränsas detta till allemansrätten. Kursen erbjuder sätt att bredda diskussionen om miljöengagemang, med vattnet och paddlingen som naturliga utgångspunkter, menar Åsa Andersson.  

Platsrelation ger engagemang 

Centralt i utbildningen är reflektioner kring människans relation till vattnet som plats. 
– Vattnet vi paddlar på är en del av ett globalt system där allt liv ingår. På så vis kan en enkel paddeltur ge massor av ingångar till resonemang om miljöfrågor och hur vi kan bete oss miljövänligt, förklarar Daniel.

Under utbildningen fick deltagarna både delta i aktiviteter och skapa egna pass att testa på gruppen. Åsa Andersson är själv ledare och upplevde att hon fick med sig många bra verktyg. 

– Det väcktes ett engagemang, en nyfikenhet och ett lekfullt förhållningssätt till miljöfrågan hos oss alla. Och deltagarna fick praktiska övningar med sig att prova i sina verksamheter, Nu blir det vår uppgift som kanotförbund och ledare att skapa förutsättningar för att starta de här processerna även bland våra kursdeltagare, resonerar Åsa. 

Bra exempel på samverkan  

Daniel menar att utbildningen är ett bra exempel på hur Mistra Sport & Outdoors fungerar, med samarbete och samverkan mellan forskare och organisationer. 

– Det här visar hur samverkan inom programmet kan leda till konkreta resultat, säger Daniel.

Åsa håller med.  

– Det är precis det här vi vill få ut av vårt engagemang i Mistra Sport & Outdoors. Någonting vi kan jobba konkret med. Vi kan formulera hållbarhetspolicys och strategier, men i slutändan kommer det ner till vad våra föreningar och individer gör i sin vardag och i sin verklighet, konstaterar Åsa. 

Forskarna kommer nu att följa upp och utvärdera utbildningens utfall genom intervjuer med kursdeltagarna. 
 

Sidan uppdaterades 2023-06-07