Ny rapport om miljövänligt beteende

Ons 07 jun 2023 11:21

Mistra Sport & Outdoors-forskarna Cecilia de Bernardi, Stefan Linde och Dimitri Ioannides har kartlagt forskningsläget kring miljövänligt beteende med fokus på idrott och friluftsliv. Här berättar Cecilia de Bernardi vad de kommit fram till...

kvinna med ryggsäck  och man med barn på axlarna vandrar i skogen

Cecilia, vilka resultat tycker du är de mest intressanta att lyfta fram?  

Ett av de mest intressanta fynden är att sociodemografiska faktorer som ålder och genus inte verkar spela så stor roll för miljövänliga beteenden som man skulle kunna tro. Det är en ganska mångfacetterad bild utan tydliga mönster, och det pekar mot att det är svårt att generalisera vilka som beter sig miljövänligt. Det finns några faktorer som visade sig vara viktiga. Kvinnor är till exempel mer benägna än män att spara energi och att återvinna, medan äldre människor är mindre benägna att förstöra saker i naturen. 

Vad är det som påverkar människors miljövänliga beteende inom idrott och friluftsliv?  

Det som spelar stor roll för hur miljövänligt människor beter sig är deras värderingar, medvetenhet och om de känner sig kopplade till naturen eller inte. Människor som känner sig mer kopplade till naturen är också mer benägna att spara vatten eller energi eller vara rädda om naturen på andra sätt. Inom idrotten är det ju vissa aktiviteter, till exempel olika elitidrotter, som leder till att folk reser mycket med bil och då är det svårare med ett miljövänligt beteende. Däremot har man sett att fågelskådare och jägare agerar mer miljövänligt. Att regelbundet delta i friluftsaktiviteter och ägna sig åt fysisk aktivitet utomhus har också visat sig kunna öka potentialen för miljövänligt beteende. 

Ni nämner också kunskap. Hur viktigt är det för att agera miljövänligt?  

Vi pratar ofta om att människor som har kunskap borde bete sig bättre och mer miljövänligt. Men forskningen visar faktiskt att kunskap inte nödvändigtvis leder till miljövänligt beteende. Så även om vi vet att något inte är så jättebra så betyder inte det att vi kan åstadkomma en beteendeförändring, och det beror på att det finns andra faktorer i människors vardagliga liv som spelar in. 

Vilka faktorer kan det vara? 

Det kan till exempel vara att det kostar för mycket i ansträngning eller rent ekonomiskt. En stor anledning är att folk inte har tid. Man vill gärna cykla till jobbet och med barnen till träningen, men om man faktiskt gör det beror om man har tid till det. Och det i sin tur kan bland annat bero på hur långt det är till jobbet och träningen. Att det är flera faktorer som spelar in pekar på att det behövs annat än kunskap om man vill ändra människors sätt att agera.  

Vad tror du att er studie kan bidra med? 

Den här litteraturgenomgången visar hur läget ser ut i forskningen just nu och ger oss viktig kunskap i vårt arbete. För programmet i stort är studien viktig för att andra teman ska få bättre koll på vad vi gör och vilka resultat vi har kommit fram till. Vi är väldigt interdisciplinära och har forskare från många olika kunskapsområden, och jag tror att sådana här studier gör det lättare för oss att samarbeta och skapa synergier mellan olika teman.   

 

Cecilia de Bernardi 

 

Läs rapporten "Pro-environmental behaviour in sport and outdoor activities: a literature review"

 

Sidan uppdaterades 2023-06-14