Medarrangör på Sustainable Outdoor – Professionals

Mån 11 sep 2023 09:04

Den 19 oktober 2023 arrangeras Sustainable Outdoor Professionals, årets branschdag för hållbarhet inom sport- och friluftsbranschen. Mistra Sport & Outdoors är medarrangör och bidrar bland annat med ett forskningspass på temat "Att guida mot miljövänlighet".

Bild på webbplatsen för en branschdag med fokus på hållbarhet inom idrotten och friluftslivet

Inbjudan till Sustainable Outdoor - Professionals

Med sju år till halverade klimatutsläpp och över 30 nya hållbarhetslagar från EU de närmaste åren, har vi i outdoorbranschen en stor utmaning att ta tag i tillsammans. Samtidigt ökar friluftsintresset och trycket på våra friluftsmiljöer. Det är dags att gemensamt ta ut riktningen mot ett hållbarare friluftsliv. 

Vi bjuder in varumärken, återförsäljare och aktivitetsbolag att inspireras, bygga kunskap och utbyta idéer kring hållbarhet i syfte att accelerera omställningen. Hållbarhet måste vara en del av allt vi gör, så oavsett om du jobbar med marknadsföring, produktutveckling, ekonomi, guidning  eller försäljning är detta en dag för dig!  

Dagen bjuder på utmanande föreläsningar, ny kunskap, nätverksbyggande och möten mellan branschkollegor. Vi avslutar med en middag för de som vill fördjupa diskussionerna och umgås under avslappnade former. 

Se hela programmet för och anmäl dig till Sustainable Outdoor – Professionals

Välj väg - att guida mot miljövänlighet

Daniel Wolf-Watz och Olga Milinchuk, forskare vid Mittuniversitetet och i Mistra Sport & Outdoors, kommer att hålla ett pass där de fokuserar på frågan: På vilket sätt kan friluftsbranschen påverka utövare till ett mer hållbart beteende?

"Under denna föreläsning får du ta del av forskares tankar och verktyg för att utveckla ett större miljöengagemang.

Olga har intervjuat naturguider i fjällmiljö, kustmiljö och tätortsnära miljö om hur de anammar miljöfrågan i dag. Hon menar att guiderna kan bidra till ett mer hållbart friluftsliv genom att de har en viktig roll i att förmedla miljövänligt beteende och ett hållbart nyttjande av naturen. Syftet med studien är att undersöka hur guider kan bidra till mer miljövänlig friluftsliv genom att främja förändringar i miljöbeteende hos sina kunder

Daniel pratar om hur man i ett friluftslivssammanhang kan stimulera till miljöengagemang. Hur kan man som ledare, eller guide, bli delaktig och göra skillnad?".

Sidan uppdaterades 2023-09-11