Orientering och miljömässig hållbarhet

Fre 29 sep. 2023 17:38

Forskning om den miljömässiga effekten av utomhusevenemang är bristfällig. Denna rapport är en forskningsöversikt av hur utomhusevenemang påverkar miljön med ett särskilt fokus på orientering och tävlingen O-ringen.

Orangeklädd kvinna utför orientering i skogen

Utomhusevenemang i Skandinavien växer i både omfattning och popularitet, inte minst inom idrotten och friluftslivet. Inom ramen för Mistra Sport & Outdoors har forskarna identifierat orientering som ett intressant kunskapsområde och O-ringen som ett bra case. Anledningen är att orienteringen som idrott är beroende av naturresurser och ligger i gränslandet mellan idrott och friluftsliv. Det har nära till frågor om uteliv, att vistas i naturen och att bruka naturen, men står samtidigt värd för många tävlingsevenemang.
 
Därför har forskarna velat kolla på konsekvenserna, det vill säga omfattningen av dess negativa miljöpåverkan, och identifiera faktorer som arrangörer och deltagare bör tänka på för att kunna bidra till miljömässig hållbarhet för orienteringsevenemang. Rapporten identifierar de största miljöutmaningarna inom sporten, föreslår åtgärder för ökad hållbarhet och presenterar motiv för att ta till sig kunskap.

Genom att främja hållbart resande och tänka till kring val av plats för evenemanget, avfallshantering och energi- och vattenbesparing, kan orienteringsevenemang göra betydande framsteg mot att uppnå hållbarhetsmål och minimera deras miljöpåverkan. Engagemang för hållbarhet bidrar till idrottens långsiktiga livskraft samtidigt som den värnar om den naturliga miljön.

Lusine Margaryan

Läs rapporten "Review of environmental impacts of outdoor events with a focus on orienteering" i sin helhet 

Sidan uppdaterades 2023-10-09