”Jag tar med mig några nya idéer” – givande samtal när snöskoteråkning diskuterades

Mån 29 jan. 2024 11:37

Den 24 januari arrangerades en workshop om hållbart motoriserat friluftsliv i fjällen, med särskilt fokus på snöskoteråkning i planering och förvaltning. Workshopen hölls inom forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors.

Ett 10-tal människor sitter i ett rum och pratar med varandra i små grupper.
Forskaren Sandra Wall-Reinius i samtal med en representant från Frostvikens skoterklubb.

Ett 20-tal personer samlades i Östersund för att under ledning av och tillsammans med forskare från Mistra Sport & Outdoors diskutera hur hållbart motoriserat friluftsliv i fjällområden kan förstås och utvecklas. Bland deltagarna fanns representanter från bland annat Länsstyrelsen Jämtland, Sametinget, flera fjällkommuner, LRF, Frostvikens skoterklubb, Naturvårdsverket och Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST).

Under eftermiddagen varvades presentationer från forskare och medverkande gäster med gruppdiskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte.

– Vi är intresserade av att hitta metoder för ett hållbart motoriserat friluftsliv och minimera negativa miljöpåverkningar, såsom buller, slitage och utsläpp, samtidigt som vi hanterar intressekonflikter på ett konstruktivt sätt i planering och förvaltning, sa Rosemarie Ankre, forskare i kulturgeografi vid Mittuniversitetet som arrangerat workshopen tillsammans med kollegorna Sandra Wall-Reinius och Fredrik Olausson.

Det finns ett otroligt engagemang ifrån i stort sett alla håll kring detta med att skapa förutsättningar för ett hållbart motoriserat friluftsliv, i och utanför fjällen.
Nils Hallberg, Naturvårdsverket

Frostviken i norra Jämtland användes som ett konkret exempel på hur ett regleringsområde för friåkning har etablerats, men man diskuterade också lösningar utifrån olika förutsättningar eller utmaningar från andra platser för att hantera konsekvenserna av snöskoteråkning.

– Skoterfrågan är väldigt viktig för många olika aktörer. Eftersom skoterkörning omfattas av flera olika lagstiftningar och berör olika aktörer, ibland med olika intressen och perspektiv, på såväl lokal som regional och nationell nivå så är den minst sagt komplex, sa Nils Hallberg, miljörättsjurist på Naturvårdsverket.

Han menar att engagemang och vilja är vad som krävs för att skapa förutsättningar för ett hållbart motoriserat friluftsliv.

– Forskningen har möjlighet att bidra rejält i detta, inte enbart genom att ta fram ny kunskap utan även när det gäller att skapa möjligheter till, och metoder för, bred samverkan i en komplex fråga, sa Nils Hallberg.

Samförstånd, samverkan, kunskap och förståelse för varandras perspektiv är nyckelbegrepp för att lyckas med detta.
Andreas Edholm, branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST)

Just samverkan, kommunikation och dialog var också delar som behandlades under workshopen. Bland annat lyftes möjligheten att kunna mötas och diskuteras på samma nivå, med deltagande på lika villkor, för att hållbart motoriserat friluftsliv ska kunna utvecklas. Under eftermiddagen diskuterades bland annat framgångsfaktorer och erfarenheter, möjligheter och utmaningar, samt hur gruppens lärdomar skulle kunna komma andra kommuner till nytta.

– Det är av stor vikt att få träffa andra organisationer och myndigheter som arbetar med friluftsliv och lära av varandras perspektiv, menade Natasha Skott, friluftslivssamordnare på Åre kommun.

Text på färgglada lappar som ligger i en hög.

Resultatet från en av dagens övningar.

När workshopen avslutades verkade deltagarna nöjda med dagens diskussioner.

– Jag tar med mig några nya idéer som kan användas i verksamheten och vikten av att ha med sig flera perspektiv i planering, kommunikation och genomförande, sa Hanna Triumf, förvaltare av statliga fjälleder.

Även Andreas Edholm från Branschorganisationen för hållbar snöskoterturism (BOHST) tyckte att det var en givande workshop.

– Ibland känns det som om sådana här möten kan vara långt ifrån verkligheten men Frostvikens skoterklubb är så nära verkligheten man kan komma, så deras inslag var viktigt, sa Andreas Edholm. Skoteråkningen längs hela fjällkedjan är otroligt viktigt för både befolkning och turism så det är därför nödvändigt att den bedrivs på ett sätt som också fungerar inför framtiden.

 

Läs om Mistra Sport & Outdoors lärandegrupper för hållbar användning av mark och vatten

 

Sidan uppdaterades 2024-01-29