Doktorander presenterade sin forskning: ”Programmets viktigaste långsiktiga avtryck”

Tors 08 feb. 2024 16:29

Seminariet Mistra Sport & Outdoors Academy samlade i veckan sju av programmets doktorander som under en förmiddag delade med sig av sin forskning.

doktorander

Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa, slitage från naturevenemang och mountainbiketuristers resebeteende var några av de ämnen som stod på agendan när sju av Mistra Sport & Outdoors doktorander presenterade sin forskning under det digitala seminariet Mistra Sport & Outdoors Academy. Det fanns också tid för frågor från de övriga deltagarna som förutom doktoranderna var temaledare och forskare från programmets olika lärandegrupper.    

Programchef Peter Fredman inledde seminariet med att betona vikten av doktoranderna och deras bidrag i Mistra Sport & Outdoors.

– Doktorandprojekten är på sätt och vis det kanske viktigaste långsiktiga avtrycket som ett stort forskningsprojekt som Mistra Sport & Outdoors gör. Vi bidrar till att utbilda en ny generation forskare som bygger upp sin kompetens, och som sedan ger sig ut i arbetslivet och akademin och jobbar vidare med hållbarhetsfrågor inom idrott och friluftsliv, säger Peter Fredman.

”Många olika infallsvinklar”

En av doktoranderna som deltog var Kristin Malmcrona Friberg, KTH. Hon berättade om sin första artikel som hon just nu skriver och som handlar om vilka åtgärder, avvägningar och prioriteringar som görs i det rekreativa stadslandskapet i Stockholm. Seminariet gav henne både inspiration och tankar på framtida samarbeten mellan doktoranderna.

– Det är viktigt och intressant att höra vad som är på gång i de olika forskningsprojekten och noderna. Och det är verkligen spännande att bli à jour hur friluftsliv kan ha så många olika infallsvinklar som ju framkom under presentationerna. Jag är nyfiken på om och i så fall vilka våra sammanlänkande punkter skulle kunna vara. Kanske kan vi skriva någonting gemensamt. Det hade varit spännande att utforska, säger Kristin Malmcrona Friberg.

Bra att få konkretisera

Även Oskar Abrahamsson, Göteborgs Universitet deltog i seminariet. Hans forskning inom Mistra Sport & Outdoors rör det han kallar friluftslivets miljömässiga paradox - hur friluftsutövare tar sig till olika friluftsaktiviteter för att uppleva naturen med bil, men där bilåkandet samtidigt bidrar till miljöförstöring. Även Oskar tyckte att seminariet var givande på flera sätt – både att ta del av andras forskning och att få presentera sin egen.   

– Som doktorand tampas man stundvis med att konkretisera och rama in sitt ofta rika datamaterial. Seminariet var därför värdefullt eftersom jag behövde fundera över vilka mina viktigaste bidrag är, samt hur jag kan förmedla dem kort och koncist. Dessutom är det alltid kul att få höra de andra doktoranderna prata om sina projekt. Flera av oss har genom åren haft återkommande kontakt med varandra, och det är intressant att se vart de befinner sig i processen med att färdigställa sina avhandlingar, resonerar Oskar Abrahamsson.

 

Mistra Sport & Outdoors doktorander och deras presentationer

Miljömässig hållbarhet i idrott och hälsa - Andreas Isgren Karlsson

Antropocen i det lilla och skador på naturen från evenemang - Axel Eriksson

Utveckling och ”avveckling” – padelsportens (invecklade) relationer till miljö - Johan Carlsson

Ändamålet helgar medlen? Om friluftslivets miljömässiga paradox ur ett vardagslivsperspektiv - Oskar Abrahamsson

Combining recreation and nature conservation in practice. Voices from local and regional practitioners in Stockholm, Sweden - Kristin Malmcrona Friberg

Sustainable mobility behaviours of mountain bike tourists - Samudika Perera

Swedish friluftsliv in an intersectional perspective: gender, class and ethnicity in the histories of recreational planning in Sweden, 1890-1980 - Liubov Timonina

*Louisa Nilsson, doktorand i sportteknologi vid Mittuniversitetet som studerar funktionalitet i material deltog inte på seminariet då hon är föräldraledig.

 

Sidan uppdaterades 2024-02-08