”Kontaktytor mellan svenska och europeiska aktörer”

Mån 06 maj 2024 09:01

Ett sextiotal deltagare från Sverige och andra delar av Europa deltog i ENOS och Mistra Sport & Outdoors webbinarium "Outdoor Sports and Recreation Organisations Leading Climate Action". Temat var hur friluftslivets miljöpåverkan gällande utsläpp från transporter kan minska.

Webbinarium med slide om European Cycling Declaration

– Det känns mycket givande och spännande att verka i ett europeiskt sammanhang och skapa kontaktytor mellan svenska och europeiska aktörer, säger Daniel Wolf-Watz, forskare i Mistra Sport & Outdoors som var med i webbinariets arrangörsgrupp.

Utsläpp relaterade till transporter är en av de största hållbarhetsutmaningarna för friluftslivet - och den fråga som gårdagens samproducerade webbinarium mellan ENOS och Mistra Sport & Outdoors handlade om. Syftet med webbinariet var att etablera kontakt mellan organisationer som arbetar med frågorna, och låta dem dela med sig och lära av såväl forskning som praktiska erfarenheter och konkreta lösningar.

Leende man med svart skjorta tittar in i kameran.    Man i randig tröja står på väg med hus med stora glaspartier bakom sig

Daniel Wolf-Watz och Anders Larsson, båda forskare i Mistra Sport & Outdoors. Foto t.v: Sandra Lee Pettersson, t.h: Anja Sjögren. 

Bland talarna fanns både representanter från europeiska friluftsorganisationer och forskare, som bjöd på innovativa initiativ och praktiska insikter. Anders Larsson som är forskare i Mistra Sport & Outdoors var en av de som presenterade. Han fick mycket inspiration från de andra talarna.

– Något jag tar med mig från dagens webbinarium är de mycket lovande och intressanta praktiska initiativen från både Svenska Turistföreningen och German Alpine Association, som på olika sätt försöker göra konkreta insatser för långsiktig omställning till mer hållbara transporter. Extra intressant var det att höra om hur man kombinerade vandringar och utbildning om hur miljön förändrades i alperna. Det om något borde ge effekt, säger Anders Larsson.

Karin Berg, samverkansledare i Mistra Sport & Outdoors var webbinariets moderator. Hon berättar att en fråga som återkom flera gånger var kollektivtrafikens roll i ett mer hållbart resande till idrott och friluftsaktiviteter.

– Kollektivtrafiken diskuterades både i relation till vardagsresandet till och från idrotts- och friluftsaktiviteter och genom längre resor till evenemang och under semester.

En sammanfattande insikt från webbinariet är att det inte räcker med enbart policy- och teknikutveckling kring transportfrågan, utan att även vi som reser behöver ändra våra vanor.

– Det jag tar med mig är att alla samhällsnivåer behöver vara delaktiga för att vi ska få till ett mer hållbart resande kopplat till våra idrott- och friluftsaktiviteter, säger Karin Berg.

Anders Larsson håller med.

– Utan nya hållbara transportlösningar blir det svårt att tänka sig dagens friluftslivsmöjligheter i framtiden. Det finns ju inga indikationer för närvarande att privat bil, oavsett om det är med el eller annat drivmedel, kommer att bli billigare - snarare tvärtom. Om vi vill ge alla samma möjligheter att komma ut i naturen för sport och friluftsliv blir vi nog tvungna att hitta nya sätt att resa tillsammans eller att bättre utnyttja det som finns inom gång och cykelavstånd.

Sidan uppdaterades 2024-05-06