Bok om spänningen mellan idrott, prestation och hållbarhet | miun.se

Bok om spänningen mellan idrott, prestation och hållbarhet

Ons 13 apr 2022 21:35

Forskarna i temat ”Kunskap och omvandling” är alla delaktiga i boken Sport, Perfomance and Sustainability som är kontrakterad med det internationella förlaget Routledge. Arbetet påbörjades under 2021 och boken ges ut i början av 2023.

Bokhylla

– Hur kan man balansera sportifiering och strävan efter ökad prestation med andra värden? I relation till miljömässig hållbarhet blir den krocken väldigt tydlig och det finns ingen bok i dag som tydligt fokuserar på det, säger Daniel Svensson, forskare i idrottsvetenskap vid Malmö universitet.Forskarna vill ge ett historiskt perspektiv på frågan och samtidigt blicka framåt. Vad finns det för potential i idrotten i dag, mot att ställa om till ett mer hållbart idrottsutövande? Daniel ger några exempel på kapitel i boken:

Potentialen i generation Z

Den yngre generationen, generation Z, är vana användare av sociala medier och sociala nätverk - samtidigt som de är mer medvetna om hållbarhetsfrågor (se Greta Thunberg!). Många idrottsprofiler, fjällöpare, ultralöpare, traillöpare, cyklister etc, använder sina egna kanaler för att profilera sig med miljöaspekter. Kan man använda sociala medier som mobiliseringsplattformar för en ökad hållbarhet? Ett av kapitlen handlar om den enorma potentialen som finns hos influenceridrottarna.

Historia för fokusförflyttning

Det finns en stor vana inom idrotten att ta till sig ny kunskap, nya tekniker och nya metoder för att maximera prestation. Att mäta, följa upp och utveckla i rask takt. Skulle vi kunna använda den vanan och förmågan, samt strävan efter prestation inom idrotten, även för en omställning kring miljöpåverkan? I så fall blir det historiska förhållningssättet en potential för en fokusförflyttning.

 Naturlig prestation

Ett tredje kapitel handlar om ”naturlig prestation” inom idrotten, dvs prestation med mindre fokus på teknik och hjälpmedel. Att uppvärdera det naturliga ”idealet” och problematisera vad som är naturligt och inte, skulle kunna påverka hur man ser på idrott och prestation. Vi har exempelvis bestämt att doping är någonting onaturligt – någonting vi inte vill ha inom idrotten. Finns det fler hjälpmedel vi skulle kunna
tona ned för att få en mer hållbar idrott?

Med denna bok vill forskarna väcka diskussionen kring konflikter mellan prestationstänkande
och hållbarhet, lyfta relevanta frågor för ämnet och stimulera ytterligare forskning på området.

Andra kapitel i boken handlar om hållbarhet inom skolämnet idrott och hälsa, om trenden att flytta utomhusidrotter till inomhusanläggningar, och hur coronapandemin påverkat omställningen mot en mer hållbar idrott. Författarna kommer från olika discipliner – som idrottsvetenskap, historia, sociologi, utbildningsvetenskap och filosofi – och boken är planerad att ges ut i början av 2023.


Läs mer om temat "Kunskap och omvandling"

Sidan uppdaterades 2022-04-14