Inom Mistra Sport & Outdoors och inom ramen för programmets forskningsteman, kommer det att utlysas flera doktorand- och postdoctjänster. Tjänsterna är placerade på respektive lärosäte.

Postdoktor i Livscykelanalys (LCA) vid KTH

Läs mer och ansök senast den 11 januari 2021

 

Doktorand (licentiat) inom hållbar stadsutveckling - landskap för rekreation vid KTH

Läs mer och ansök senast den 11 januari 2021

 

Forskare i turismvetenskap, inriktning mot policyanalyser vid Mittuniversitetet

Läs mer och ansök senast den 15 januari 2021

 

Postdoktor i turismvetenskap, inriktning mot policyanalyser vid Mittuniversitetet

Läs mer och ansök senast den 15 januari 2021