Inom Mistra Sport & Outdoors och inom ramen för programmets forskningsteman, kommer det att utlysas flera doktorand- och postdoctjänster. Tjänsterna är placerade på respektive lärosäte. Just nu finns inga lediga tjänster.