Grönare gräs på andra sidan? – Hållbarhet inom konstgräs från ett policyperspektiv

”Grönare gräs på andra sidan? - Hållbarhet inom konstgräs från ett policyperspektiv” samlade drygt 50 personer inom idrotten, friluftslivet och miljösektorn (förbund, föreningar, kommuner, leverantörer etc) samt forskare. Syftet med webbinariet var att samtala om målkonflikter och policy inom konstgräsanvändningen, och andra bredare perspektiv, för en ökad hållbarhet.

Konceptbild, webbinarium III

Ta del av dokumentation från webbinariet (PDF) 

 


Nedan kan du se inspelningar från webbinariet. Klicka på de gröna länkarna nedan så kommer du till respektive presentation:
 

Beställargruppen för konstgräs

Vad är Beställargruppen för konstgräs, syfte och uppdrag?

Pernilla Holgersson, konsult inom miljösystem och koordinator i Beställargruppen för konstgräs.


Hållbarhet inom konstgräs - en introduktion

Vad är egentligen konstgräs? Vad innebär hållbarhet inom konstgräs? Och vilka problem finns kopplade till olika delar av produktens livscykel?​

Judith Waller, doktor i materialvetenskap med fokus på miljöaspekter, Mittuniversitetet.


Målkonflikter och policy inom konstgräs

Inom idrott och friluftsliv finns olika intressen och styrmedel, speciellt när det kommer till hållbarhet. Konstgräs är ett bra exempel där dessa möts. Vilka utmaningar finns inom detta policyområde?

Cecilia de Bernardi, doktor i turismvetenskap, Mittuniversitetet.