Material inom idrotten och friluftslivet – Vägar till mindre miljöpåverkan

”Material inom idrotten och friluftslivet - Vägar till mindre miljöpåverkan” lockade ett åttiotal personer, däribland företagare/tillverkare, beslutsfattare, idrottsförbund/organisationer samt allmänt intresserade av idrott, friluftsliv och miljö. Syftet med webbinariet var att sprida kunskap, initiera och inspirera till samtal kring utmaningar och lösningar kopplat till material och miljöpåverkan. Webbinariet arrangerades av Mistra Sport & Outdoors i samverkan med Naturvårdsverket.

Konceptbild, Mistra Sport & Outdoors webbinarium

Sidan uppdaterades 2022-01-20