Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa

”Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa”, som arrangerades i samverkan med Friluftsfrämjandet, samlade ett 50-tal aktörer. Syftet med webbinariet var att starta ett samtal kring miljöfrågor inom skolämnet idrott och hälsa, samt att uppmärksamma friluftslivets roll för miljöfrågor i skolans undervisning.

Webbinariebild för Miljömässig hållbarhet i skolämnet idrott och hälsa

Sidan uppdaterades 2022-01-24