Ett aktivt idrotts- och friluftsliv är av stor betydelse för vår livskvalitet, men det finns en baksida med vår närvaro i naturen. Utan tillräcklig kunskap och en hållbar planering och skötsel riskerar vi att skada naturmiljöerna. Därför vill vi förbättra kunskapsunderlaget och utveckla arbetsprocesserna i den fysiska planeringen och vid beslut som rör förvaltningen av de olika miljöerna.

Foto: Andreas Skriver Hansen
porträtt, Marie Stenseke

Film om temat Hållbar användning av mark och vatten

Marie Stenseke, professor i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, berättar om forskningstemat "Hållbar användning av mark och vatten".

Forskargrupp

Sidan uppdaterades 2021-10-20