Lärandegrupper och utmaningar | miun.se

I temat "Hållbar användning av mark och vatten" finns fyra lärandegrupper. En nationell lärandegrupp, en som fokuserar på kustlandskapet, en som fokuserar på fjällandskapet och en som fokuserar på urban miljö.

På gång inom lärandegrupperna:

Sidan uppdaterades 2023-04-19