I temat "Hållbar användning av mark och vatten" finns fyra lärandegrupper. En nationell lärandegrupp, en som fokuserar på kustlandskapet, en som fokuserar på fjällandskapet och en som fokuserar på urban miljö.

Lärandegrupperna inom temat Hållbar användning av mark och vatten jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställningar:

Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i planering och förvaltning?  

 • Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter mark- och vattenmiljöer i olika landskap?
 • Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap?

Nationell

Lärandegrupp Nationell består av följande aktörer: 

 • Riksidrottsförbundet, Jonnie Nordensky
 • Orienteringsförbundet, Joacim Ingelsson
 • Naturvårdsverket, Ola Larsson
 • Naturskyddsföreningen, Hannah Wallin
 • Svenskt friluftsliv, Elisabeth Rytterström
 • Boverket, Agata Bar-Nilsson
 • Havs- och vattenmyndigheten, Maria Åslund
 • LRF, Björn Galant
 • Forskare: Dimitri Ioannides och Cecilia de Bernardi, Mittuniversitetet och Marie Stenseke Göteborgs universitet
 • Facilitator: Åsa Sund


-------------------------

Kustlandskapet

Lärandegrupp Kustlandskapet består av följande aktörer: 

 • Svenska kanotförbundet, Eiler Jansson, Åsa Andersson och Jonas Forsmark  
 • Friluftsfrämjandet, Hans Rengman
 • Västkuststiftelsen, Linus Kron
 • Göteborgs stad, Park- och Naturförvaltningen, Ingela Gustafsson
 • Göteborgs stad, Idrott- och föreningsförvaltningen, Martina Persson
 • Kungälv kommun, Anna Dahlén
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Robert Andersson
 • Forskare: Andreas Skriver Hansen, Marie Stenseke och Oskar Abrahamsson, Göteborgs universitet
 • Facilitator: Andreas Skriver Hansen  

-------------------------

Fjällandskapet

Lärandegrupp Fjällandskapet består av följande aktörer: 

 • Riksidrottsförbundet, Anna Ottosson Blixt
 • Länsstyrelsen Jämtlands län, Annica Ideström
 • Bergs kommun, Malin Bernhardsson
 • Åre kommun, Maria Gyllner
 • Svenska turistföreningen, Maria Persson
 • Forskare: Sandra Wall-Reinius, Rosemarie Ankre och Axel Eriksson, Mittuniversitetet
 • Facilitator: Sandra Wall-Reinius  

-------------------------

Urban

Lärandegrupp Urban består av följande aktörer: 

Aktörer tillfrågas just nu.

På gång inom lärandegrupperna:

 

Nationell

 Gruppen är i uppstart och arbetar med att definiera fokusområden och plan framåt

 • I oktober kommer gruppen ha en workshop om rekreationsekologi ledd av Erik Andersson, docent i Vetenskap för hållbar utveckling vid Stockholms Universitet. 


Fjällandskapet

Möten med lärandegruppen (i januari, mars, oktober, december) för att identifiera utmaningar kring idrottens och friluftslivets miljöpåverkan i Jämtlandsfjällen, hitta samarbeten och planera delstudier.

 • Uppföljande kontakt med lärandegruppen och de olika representanterna i specifika frågor, bland annat kring material och upplägg kring datainsamling.

Planering av olika delstudier (nya empiriska forskningsstudier):

 • Jämtlandstriangeln och Vålådalen – om friluftsliv och hur hantera dess miljöpåverkan
 • Evenemang i fjällmiljö och påverkan på natur och samhälle, exempel från fjällmaraton i Jämtlandsfjällen
 • Tillståndsprocesser och miljöhänsyn – om organiserat friluftsliv och idrottstävlingar i Jämtlandsfjällen
 • Motoriserat friluftsliv, exempel från Jämtlandsfjällen: miljöpåverkan, intressekonflikter, planering och förvaltning
 • Vinterturism och snötillverkning -  om miljöpåverkan och hur hantera dess miljöpåverkan