Lärandegruppen inom temat Hållbara evenemang jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställning:

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara evenemang inom idrotten och friluftslivet?

 • Vilka åtgärder behöver evenemangsarrangörer genomföra?
 • Vilka åtgärder behövs för besökare och deltagare i evenemang?
 • Hur kan idrottens och friluftslivets evenemang förhålla sig till trender och rådande omständigheter?

Lärandegruppen består av följande aktörer: 

 • Leif Johansson, Riksidrottsförbundet 
 • Susanne Söderholm, Svenskt friluftsliv 
 • Henrik Jutbring, Göteborgs stad   
 • Staffan Movin, En svensk klassiker 
 • Lisa Engman, Biathlon Events AB, Legacy 
 • Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft 
 • Forskare: Robert Pettersson, Mittuniversitetet och John Armbrecht, Göteborgs universitet 

Faciliterar gruppen: Sandra Olofsson, Miun Innovation (Åsa Sund, Greengoat) 

På gång i lärandegruppen:

Rullskidor SM-veckan

 

Hållbara evenemang

Gruppen är i uppstart och arbetar med att definiera fokusområden och plan framåt. Gruppen har bland annat:

 • Överenskommit en process för kommande arbete
 • Diskuterat ramar, roller och ansvar
 • Formulerat processmål och utfallsmål
 • Diskuterat vilken typ av lösningar som kan bli aktuella