Hållbara transportlösningar | miun.se

Transporter med bil och flyg är vanliga i samband med idrott och friluftsliv. För att minska koldioxidutsläppen behöver vi även i dessa sammanhang hitta hållbara lösningar och alternativ. Därför utforskar vi nya arbetssätt, verktyg och metoder för att stödja integration av transport och fysisk miljö i planeringen för ett hållbart friluftsliv.

Elbil laddas
Porträtt, anders larsson

Film om temat Hållbara transportlösningar

Anders Larsson, docent i kulturgeografi vid Göteborgs universitet, berättar om forskningstemat "Hållbara transportlösningar".

Forskargrupp

Sidan uppdaterades 2021-06-14