Lärandegruppen inom temat Hållbara transportlösningar jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställning:

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara och attraktiva transportlösningar som ger en rättvis och likvärdig tillgänglighet till idrott och friluftsliv för alla grupper i samhället? 

 • Hur kan transportlösningar anpassas för hållbar tillgänglighet i olika geografiska förutsättningar, som exempelvis stadskärnor, förorter och landsbygd? 
 • Hur kan den fysiska planeringspraktiken utvecklas för att skapa en mer hållbar tillgänglighet till idrott och friluftsliv?
 • Hur kan vi utveckla mer träffsäkra principer, metoder och verktyg till stöd för planering av föreningsaktiviteter, anläggningar och evenemang i syfte att uppnå hållbar och jämlik mobilitet och tillgänglighet inom idrott och friluftsliv?


Lärandegruppen består av följande aktörer: 

 • Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet
 • Karin Ryberg, Västtrafik
 • Fredrik Andersson, Parasportförbundet
 • Louis Monville, Västkuststiftelsen
 • Joanna Dickinson, Naturvårdsverket
 • Karin Holmström, Lilla Edets kommun
 • Nils-Olof Zethrin, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Conradin Weindl, Länsstyrelsen Hallands län
 • Forskare: Ann Legeby, KTH, Anders Larsson, Göteborgs universitet, Jorge Gil Chalmers och Oscar Abrahamsson, Göteborgs universitet

Faciliterar gruppen: Anders Larsson, Göteborgs universitet

På gång inom lärandegruppen

Elbil laddas

 

 • Två möten där vi tillsammans, utifrån den gemensamma utmaningen, har arbetat fram förslag på forskningsstudier. Ur förslagen skall 3-4 väljas och starta i september 2021.

 • Förslagen på studier har följande preliminära titlar:
  1. Idrottsrörelsen som modell för hållbar mobilitet
  2. Folkhälsa och aktiv mobilitet
  3. Friluftsliv utan bil - går det?
  4. The social catchment area(s) of sports facilities
  5. Skillnaden mellan människors uppfattning om tillgänglighet och den uppmätta tillgängligheten till friluftsaktiviteter
  6. Big data seasonal patterns: Where are the points of interest for leisure? What are the flows?
  7. Utveckla ett index för hållbar tillgänglighet till idrott och friluftsliv
  8. Vilka reser inte och vad gör dom?
  9. Recreational walking and the gravity of landcapes: exploring 'spatial demands
  10. Required mobility for recreational walking: mapping spatial and temporal transport patterns
 • Forskningsstudie på gång: Svenska resvanor till idrott och friluftsliv 1978-2016. En studie som tittar på förändringen i resmönster, val av färdmedel, social struktur baserat på den nationella resvaneundersökningen RVU. Första resultat i höst.