Lärandegruppen inom temat Kunskap och omvandling jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställning:

Hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och i skolämnet idrott och hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling? 

 • Hur har förändringsarbete sett ut tidigare?
 • Vilka hinder finns och har funnits för förändring?


Lärandegruppen består av följande aktörer: 

 • Carl-Johan Thorell, Riksidrottsförbundet
 • Kristian Svensk, Sveriges Akademiska Idrottsförbund
 • Maria Mattsson, Skolverket
 • Ahmed Al-Qassam, Friluftsfrämjandet
 • Rami Aro, Svenska Idrottslärarföreningen
 • Forskare: Marie Larneby, Malmö Universitet, Eric Backman, Dalarna Universitet och Susanna Hedenborg, Malmö Universitet

Faciliterar gruppen: Christina Frimodig, Mistra Sport & Outdoors

På gång i lärandegruppen:

Gamla bildbanksbilder

Kunskap och omvandling

 • Forskningsstudie: Förändringsarbete inom idrotten och friluftslivets
  organisationer tillsammans med ett antal av idrotten och friluftslivets
  organisationer. Start juni 2021.
 • Forskningsstudie: Miljöfrågor i ämnet idrott och hälsa tillsammans med
  några lärare. Start maj 2021.
 • Kurs: Fristående kurs om miljöarbete inom idrotten och friluftslivet
  tillsammans med Friluftsfrämjandet. Förslag att kursen startar vårterminen 2022/5.
 • Konferens: Gymnastik och Idrottshögskolan-konvent. November 2021.
 • Preliminärt arbete med Hållbarhetsindex och Hållbarhetsansvarig
 • Preliminärt arbete med Case studenter
 • Innovation: Preliminärt innovationsworkshops för att hitta lösningar utifrån
  resultaten av forskningen
 • Test: Preliminärt test av lösningar i organisation