I temat "Material och hållbar utrustning" finns två lärandegrupper. En som heter just Material och hållbar utrustning och en undergrupp som heter Anläggningar och ytor.

Material och hållbar utrustning

Lärandegruppen Material och hållbar utrustning jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställningar:

 • Vad kan bidra till minimerad miljöpåverkan och mer cirkulära lösningar över livscykeln, för material och utrustning inom idrott och friluftsliv?  

Vilka exempel av åtgärder och lösningar är viktiga för: 

 • Tillverkare och återförsäljare av material och utrustning?
 • Utövare av idrott och friluftsliv?
 • Föreningar, klubbar eller andra sammanslutningar inom idrott och friluftsliv?
 • Beslutsfattare med möjlighet att påverka planering och utövande av idrott och friluftsliv?


Lärandegrupp Material och hållbar utrustning består av följande aktörer:

 • Fritidsbanken, David Mathiasson
 • Naturvårdsverket, David Gunnarsson och Rebecka Uggla
 • Patagonia, Jennie Swadding   
 • Svenska Kanotförbundet, Astrid Landgren Pattersson och Håkan Hedtjärn
 • Svenska Fotbollsförbundet, Niklas Callenmark
 • Svenska Kanotförbundet/Friluftfrämjandet, Kersti Beck Larsson
 • Svenska Skidförbundet, Tommy Eliasson     
 • Thule Group AB, Magnus Welander 
 • Forskare: Magnus Ahnesjö, Mikael Bäckström, Kajsa Nilsson, Judith Waller, Itai Danielski och Louisa Swenne, Mittuniversitetet, Anna Björklund och Hampus André, KTH
 • Facilitatorer: Karin Svärd Hertel och Judith Waller

-------------------------

Anläggningar och ytor

Lärandegruppen Anläggningar och ytor jobbar för att ta fram kunskap och lösningar inom följande frågeställningar:

 • Vilken miljöpåverkan har ytor och anläggningar för idrott och friluftsliv?
 • Vilka åtgärder främjar hållbarhet när det gäller ytor och anläggningar inom idrott och friluftsliv?

Lärandegrupp Anläggningar och ytor består av följande aktörer:

 • Pernilla Holgersson, Beställargruppen för konstgräs
 • Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet
 • Forskare: Anna Björklund och Hampus André, KTH, Itai Danielski, Mittuniversitetet
 • Facilitator: Karin Svärd Hertel

På gång inom lärandegrupperna:


Material och hållbar utrustning

En kartläggning av alla initiativ, vilka studier man vill genomföra, och logiken mellan dessa studier, samt vilka forskare som kommer att vara ansvariga för vad. Ett urval produktgrupper tas med som kan vara ingångsportar till flera produkter, till exempel:

 • Textilprodukt
 • Textilutrustningsprodukt
 • Hårdvara

Denna kartläggning ska vara klar i september och på lärandegruppens nästa möte i september blir att få återkoppling från gruppen på ovanstående, för att sedan kunna sätta en plan för den fortsatta forskningen.

Anläggningar och ytor

 • Forskningsstudie: Litteraturgenomgång om Life Cykle Analyses (LCA) med koppling till ytor och anläggningar. Start mars 2021.
 • Forskningsstudie: Pilot LCA på några anläggningar inom idrotten. Start april 2021.
 • Webbinarium: Fokusgrupp tillsammans med ett antal kommuner och
  organisationer för att behovsinventera och involvera. Augusti/september 2021.
 • Forskningsstudie: LCA:er på fler anläggningar inom idrotten och eventuellt
  friluftslivet. Start september 2021.
 • Webbinarium/seminarium: Fokusgrupp tillsammans med ett antal
  kommuner och organisationer för att samla inspel. Mars 2022.
 • Lärandegruppen planerar aktiviteter för att identifiera
  lösningar/verktyg och testa/implementera. November 2022.
 • Webbinarium/seminarium: Presentera resultaten i febuari 2023.