Framgångsexempel - Ettan fotboll tar "Hållbarhetsmatchen"

Division 1 herrar – eller Ettan fotboll som ligan heter sedan 2020 – var såvitt de själva vet den första ligan i världen att presentera en hållbarhetsrapport. De mäter nu för tredje året ligans klimatavtryck och har lanserat konceptet ”Hållbarhetsmatchen” med strävan att bli Nordens mest hållbara liga.

Bild ur Ettan Fotbolls hållbarhetsrapport - hållbarhetsvision
Utdrag ur Ettanfotbolls Hållbarhetsrapport 2020 – "Ekonomi, människor och miljö i balans ger varaktiga verksamheter".

Ettan är den tredje högsta ligan i svensk herrfotboll. Där spelas elitfotboll, men spelarna är deltidsarbetande fotbollsspelare, vilket gör att ligan kallas semiprofessionell. Ligan är en talangliga, där många framtida elitspelare tar viktiga utvecklingssteg. Med sina 32 klubbar, uppdelade på Ettan norra och Ettan södra, är Ettan därför en viktig utvecklingsmotor i svensk fotboll.

Johan Englund, ordförande för Intresseorganisationen Ettanfotboll sedan 2017, brinner för utvecklingsfrågor och började inventera vad som behövs för att ligan ska kunna fortsätta verka på denna serienivå.

Johan Englund, ordförande i intresseorganisationen Ettanfotboll

Fem utvecklingsområden

Under hösten 2018 inleddes en dialog med alla föreningarna i Ettanfotboll för att hitta en gemensam syn på utvecklingsarbetet ur ett hållbarhetsperspektiv och lyfta fram allt ligan bidrar med till samhället redan idag.

– Vi kom fram att vi behöver jobba aktivt med fem områden; Organisatorisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, mänsklig hållbarhet, sportslig hållbarhet och miljö- och klimatmässig hållbarhet. Då täcker vi in hela verksamheten och de utvecklingsbehov som finns. Och för att mäta om vi faktiskt kommer framåt i dessa frågor så bestämde vi oss för att göra en årlig Hållbarhetsrapport, berättar Johan Englund.

Att ha som mål att bli Nordens mest hållbara liga, är det en utopi? Ja, kanske, men varför är det fel? Det kommer rimligen bidra till bra saker. Hellre sikta mot stjärnorna och hamna i trädtopparna än att inte sikta någonstans alls. Vi tar Hålbarhetsmatchen!

Ettanfotbolls Hållbarhetsrapport

I Hållbarhetsrapporten presenteras ligans hållbarhetsstrategi med kriterier och mål. För området ”miljö- och klimatmässig hållbarhet” mäts om föreningen har en beslutad miljö/klimatpolicy som adresserar miljöfrågor kring resor, skötsel av konstgräs och naturgräsplaner, material, evenemang och cafeteria.

– På det hela taget ser vi en positiv utveckling år för år. Vad gäller miljö- och klimatsidan är det framförallt förbättringar kring konstgräsanläggningar, som ju alla föreningar har tillgång till för träning- och ibland också matchspel. Det stora klimatavtrycket i Ettan är resorna och det inslag i resandet som är störst är det dagliga resandet till och från träningar. Det är många föräldrar som skjutsar sina barn ett och ett och många vuxna spelare tar bilen. Under pandemin har det helt klart blivit mer enskilt bilåkande på bekostnad av det mer miljövänliga kollektiva. Samtidigt har representationslagen inte som brukligt rest utomlands på träningsläger, säger Johan.

Intresseorganisationen (Ettanfotboll) har satt upp en vision om att ligan ska bli klimatneutral och som ett led i detta arbete har de har gjort en klimatberäkning enligt en mall från HållbarTillväxt AB.

Utdrag ur Ettanfotbolls Hållbarhetsrapport 2020 – innehållsförteckning och några resultat

– Vi kan inte bestämma att föreningarna SKA göra saker, men vi kan inspirera och stimulera till att sätta hållbarhetsfrågor på agendan. Det gör vi bland annat genom ett nätverksarbete där vi samlar föreningarna, med relevanta personer, till möten och utbildningarna med olika temapunkter. Vi bjuder in externa gäster för att berätta om goda exempel och inspirera till ett fortsatt hållbarhetsarbete, säger Johan.

– Vi försöker också leva som vi lär i intresseorganisationen och kör många möten digitalt för att undvika resande och väljer i den utsträckning vi kan tillskapa en valmöjlighet partners som vi bedömer ligger längst fram i sitt eget hållbarhetsarbete. Det gäller till exempel vårt val av materialpartner – Adidas – som har ett väldigt gediget hållbarhetsarbete och också har valt att använda den tid de får att presentera sig för våra medlemsföreningar i gemensamma möten att berätta om just deras hållbarhetsarbete.

Förutom den stora Hållbarhetsrapporten tas det också fram en mindre rapport för respektive förening, som visar just den föreningens ekonomiska samhällsnytta samt en sammanfattning av hur de levererar inom alla hållbarhetskriterier.

Utmaningar och möjligheter

En av utmaningarna i arbetet ute i föreningarna är att det till stor del drivs på ideell basis och att resurser alltid är en bristvara. Föreningarna kan uppleva att de har begränsade möjligheter att ”ta hand om” resultaten från hållbarhetsrapporten och andra tips och verktyg. Det påverkar genomförandeförmågan. En annan utmaning med det stora ideella inslaget i organisationerna är det kan bli svårt med kontinuiteten.

– Det är klart att det finns utmaningar, men å andra sidan vill verkligen föreningarna att vi ska arbeta aktivt med hållbarhet. Hållbarhet är en så stor samhällsfråga, så om man inte som förening förhåller sig till det så minskar man i attraktionskraft sett ur medlemmarnas perspektiv. Om man inte arbetar med hållbarhetsfrågorna riskerar man också att göra sig omöjlig som partner hos företag och mindre attraktiv i samverkan med kommunen. Så de är helt med på att vi behöver ha ett framåtlutat förhållningssätt, säger Johan.

Ettanfotbolls arbete med hållbarhetsfrågorna, utvecklingen av ligan och Hållbarhetsrapporten möjliggörs av ekonomiskt stöd från Svenska Fotbollförbundet inom ramen för Projekt Semiprofessionell Fotboll.

 

Läs mer om Ettans Hållbarhetsmatchen

 

Johan Englunds fem tips för att jobba med utvecklingsarbete kring miljö- och klimatmässig hållbarhet i en idrottsförening:

  • LYFT FRÅGAN. Börja med att ställa er frågan, vad har vår verksamhet för miljö- och klimatpåverkan? Om vi inte vet, ta reda på det… Vi kan också lyfta frågan till våra partners och se till att våra leverantörer tar miljöfrågor i beaktning.

  • GRÄV DÄR DU STÅR. Var inte överambitiös och dra upp massa planer. Gör enkla insatser och börja med exempelvis att ta en titt på hur det ser ut på och vid konstgräsplanen. Har vi redskap för att torka av skor? Har vi borstar för att borsta tillbaka granulat från konstgräsplanen? Hur hanteras bevattningen?

  • INVOLVERA/ENGAGERA ALLA MEDLEMMAR. Detta är allas angelägenhet. Spelare på alla nivåer, tränare och ledare, föräldrar, kommuner och kommersiella partners/sponsorer.

  • HITTA EN INTERN CHAMPION. Hitta någon i er organisation som brinner för frågan och kan bli föreningens champion i miljö och klimatfrågor. I Ettan har till exempel alla föreningar en individ i föreningen som är ”integrity officer” och som ansvarar för arbetet mot matchfixing. Denna integrity officer går en årlig utbildning i hur matchfixning fungerar och vilka manualer och vertyg det finns om det uppstår situationer. Vi rekommenderar våra föreningar att tänka på samma sätt när det gäller miljö- och klimatfrågorna, att inrätta en särskilt ansvarig person.

  • FÖRSÖK IDENTIFIERA VAD NI KAN MÄTA OCH GÖR DET. Prata sedan om resultaten!