Framgångsexempel – Sportfiskarna jobbar med påverkan för bättre vattenmiljö och ett mer hållbart fiske

Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund har i över 100 år arbetat för ett bra fiske i rena vatten med friska fiskbestånd. De senaste 15 åren har projektverksamheten expanderat kraftigt inom miljöområdet. Hållbart fiske, ekosystembaserad fiskförvaltning och miljöanpassning av vattenkraften är några viktiga områden för deras intressepolitiska arbete.

Man elfisker i Rolfsån framför Gåsevadholm
Foto: Kristian Svensson

Sidan uppdaterades 2022-06-22