Framgångsexempel - Samverkan mellan forskning och praktik för att möta golfens hållbarhetsutmaningar

Golfen stod inför stora utmaningar, bland annat kopplat till det unika klimatet i Sverige, strikta krav kring skötsel, ansträngd ekonomi och klimatförändringar. Då startade STERF som i dag är ett av världens största kompetenscentrum kring hållbar golf- och grönyteskötsel.

Blomsteräng på Stockholms Golfklubb
Blomsteräng på Stockholms Golfklubb, Foto: Anders Wahlberg.

Sidan uppdaterades 2022-05-13