Framgångsexempel - Utlåning och återbruk i Fritidsbanken

Idag är det många som inte har tillgång till den utrustning de behöver för att idrotta eller komma ut i naturen. Samtidigt lever vi i ett samhälle som överkonsumerar. Helt oanvänd utrustning ligger i hemmen och samlar damm. Fritidsbankens grundidé är att samla in, tillgängliggöra och låna ut utrustning för idrott och friluftsliv. Idag finns 96 Fritidsbanker runt om i Sverige och hållbarhetspotentialen är enorm.

- Våra grundpelare är att alla alltid ska få låna, allt ska vara gratis och att utrustningen är återanvänd. Vi köper aldrig utrustning, däremot reparerar vi, berättar David Mathiason, verksamhetsledare på Fritidsbanken.

Fritidsbankens grundare Carina Haak såg att ensamstående föräldrar sjukskrev sina barn när det var dags för friluftsdag i skolan, samtidigt som hennes barn fick köpa inlines som de bara använde en gång. Hon tänkte att det borde gå att låna utrustning, som på ett bibliotek.

Stor potential för minskad klimatpåverkan

Under 2019 lånade Fritidbanken i Sverige ut 260 000 prylar och privatpersoner eller föreningar har hittills skänkt 180 000 sport- och friluftsprylar till organisationen. Den miljömässiga tanken är att öka användningen av varje pryl, stimulera delande framför konsumtion och förlänga livslängden på utrustningen genom att reparera och underhålla.

Forskningsinstitutet RISE bedömer att Fritidsbanken har en potential att reducera klimatpåverkan med 70 procent jämfört med om vi köper ny sport- eller friluftsutrustning för privat ägo. Flera kommuner använder Fritidsbanken som ett verktyg för att nå sina hållbarhetsmål och inte bara de miljömässiga. 

Minskar stillasittandet

De sociala effekterna är kanske ännu större. Över hälften av de som lånar på Fritidsbanken säger att de rör sig mer på grund av Fritidsbanken och nära 70 procent att de har använt den lånade utrustningen till att prova en ny aktivitet.

- Vi ser att vi kan minska stillasittandet, minska utanförskapet, jobba med jämlik hälsa och vara en katalysator för lokalt friluftsliv och idrott, säger David Mathiason.

Framgångsfaktor att jobba enligt best practise

De nya fritidsbankerna har möjlighet att få kunskap från de som redan startat och en framgångsfaktor har varit att jobba enligt best practise.

- Ett exempel på detta är Fritidsbanken i Umeå. De har använt många av de framgångsfaktorer som de andra fritidsbankerna har berättat om och lånade ut 45 000 utlån artiklar förra året, berättar David.

En annan lärdom är att en stor del av de som lånar utrustning använder bilen till och från Fritidsbanken. Kanske är en del Fritidsbanker placerade på fel ställen i staden?

Davids bästa tips för att arbeta hållbart

Davids bästa tips för att jobba hållbart är att hitta en verksamhet som bygger på delaktighet, att alla kan vara med och bidra.

- Hos oss handlar det om att skänka eller låna en pryl. Vi känner alla att vi gör nytta, säger David.

Läs mer om Fritidsbanken

Hitta RISE forskningsrapport