Framgångsexempel - Utlåning och återbruk i Fritidsbanken

Fritidsbankens grundidé är att samla in, tillgängliggöra och låna ut utrustning för idrott och friluftsliv. Idag finns 96 Fritidsbanker runt om i Sverige och hållbarhetspotentialen är enorm.

Sidan uppdaterades 2022-10-20