Framgångsexempel - Utlåning och återbruk i Fritidsbanken

Idag är det många som inte har tillgång till den utrustning de behöver för att idrotta eller komma ut i naturen. Samtidigt lever vi i ett samhälle som överkonsumerar. Helt oanvänd utrustning ligger i hemmen och samlar damm. Fritidsbankens grundidé är att samla in, tillgängliggöra och låna ut utrustning för idrott och friluftsliv. Idag finns 96 Fritidsbanker runt om i Sverige och hållbarhetspotentialen är enorm.

Sidan uppdaterades 2020-04-01