Framgångsexempel - Äventyr året runt för alla med Friluftsfrämjandet

Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när Covid-19-krisen drabbade vårt samhälle och allt förändrades fanns vår natur där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för motion och för lek. I 128 år har Friluftsfrämjandet värnat allemansrätten och genom friluftslivet verkat för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen.

friluftsfrämjandet, skogsmulle och två barn i skogen
Friluftsfrämjandet äger Skogsmulle® samt I Ur och Skur®. 

Med över 100 000 medlemmar, 7 000 ledare, 300 lokalavdelningar, verksamhet i 500 förskolor och skolor, och skidskola i 80 skidbackar är Friluftsfrämjandet Sveriges största friluftsorganisation.  
  
Friluftsfrämjandet beskriver sin verksamhet som en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. 
De vill skapa roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt och för alla.  
 
Skogsmulle en känd figur 
De friluftsgrenar som Friluftsfrämjandet främst skapar äventyr/aktiviteter inom är: fjällvandring och -tur, kajak, kanadensare, klättring, långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike, naturparkour, skidor utför (inklusive snowboard), Skogsmulle och skogens värld, vandring (lågland) samt vildmarksäventyr. 
 
- Friluftsfrämjandets unika styrkor är engagemanget och kompetensen hos våra 7000 ideellt engagerade ledare, bredden på verksamheten samt kvaliteten i äventyren/aktiviteterna. De ska vara roliga, trygga och lärorika, säger Adam Bergsveen, kommunikationschef på Friluftsfrämjandet. 
 
Sedan 1957, långt innan klimatförändringar och hot mot den biologiska mångfalden, har den lilla mysiga figuren och miljökämpen Skogsmulle varit en symbol för hänsyn till naturen och gett över 2 miljoner barn en positiv känsla för naturen. 


 
Nära två tredjedelar av allmänheten i Sverige känner till Skogsmulle och att han är Friluftsfrämjandets figur. Det är en fantastiskt hög siffra som bevisar kraften inom vår verksamhet ”Skogsmulle och skogens värld” och inom våra förskolor I Ur och Skur. Adam Bergsveen, kommunikationschef Friluftsfrämjandet. 

 
Kampanjer är nyckeln till framgång 
För att stärka folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen så genomför Friluftsfrämjandet under 2020, utöver ordinarie verksamhet, kraftsamlingen ”Ett äventyr extra” som syftar till att erbjuda 1000 extra äventyr, samt flertalet kampanjer med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten. Dessutom erbjuder  I Ur och Skur-förskolorna stöd till andra förskolor som vill arbeta mer med utomhuspedagogik. 


 
När Covid-19 drabbade samhället svarade Friluftsfrämjandet direkt med att dra igång kampanjen #Skogsmulle30 day challenge. Varje dag i 30 dagar gav vår figur Skogsmulle en ny kul utmaning till allmänheten att utföras i naturen. Alla åldrar, i alla delar av Sverige, deltog! Kampanjen nådde över en miljon människor, och spred sig till Japan. Syftet med kampanjen var att inspirera fler till mer vistelse i naturen, berättar Adam. 
 

Covid-19 påverkar verksamheten 
Adam berättar vidare att samtidigt som efterfrågan på friluftsliv är extremt högt, så påverkas Friluftsfrämjandets verksamhet mycket negativt av covid-19-krisen. I linje med Folkhälsomyndighetens föreskrifter ställde de under våren in all verksamhet för deltagare som är minst 70 år eller tillhör en riskgrupp. Dessutom har Friluftsfrämjandet sedan mars minskat gruppstorlekarna generellt och därmed antalet deltagare i stora delar av verksamheten, samt ställt in de friluftsaktiviteter som inte kan genomföras utan risk för smittspridning. Färre deltagare innebär kraftigt minskade intäkter. Och för samhället innebär det att Friluftsfrjämjandets bidrag till folkhälsan och livsglädjen minskar. 
 
Det allvarligaste hotet mot Friluftsfrämjandet är att de under våren tvingades ställa in nästan alla sina ledarutbildningar på grund av resor över länsgränser, övernattningar och gemensamma måltider. Friluftsfrämjandets verksamhet bygger på att de har många ideellt engagerade ledare, som erbjuder friluftsaktiviteter året runt, över hela landet och för alla.  
 
- Vi uppskattar att inställda ledarutbildningar motsvarar en minskning med 300–500 ledare, per halvår. Om vi tvingas ställa in samtliga ledarutbildningar under ett verksamhetsår innebär ett bortfall på 1000 ledare att antalet deltagare i våra friluftsaktiviteter minskar med 100 000 deltagare över de kommande fem åren, vilket motsvarar 15 miljoner färre aktivitetstimmar. Det är minst sagt ett kraftigt slag mot Friluftsfrämjandet, och vårt arbete för folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, konstaterar Adam. 


 
 
Adams bästa tips för att arbeta hållbart  
I strävan efter en hållbar samhällsutveckling erbjuder friluftslivet unika möjligheter. Social utveckling genom ökad folkhälsa och livsglädje. Ekologisk utveckling genom ökad respekt för naturen och allemansrätten. Och ekonomisk utveckling genom ideella krafter. 
 
Som organisation strävar Friluftsfrämjandet efter att spegla samhällets mångfald och att erbjuda verksamhet som är välkomnande, anpassad och trygg för alla - oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Utifrån detta är ”mångfald och inkludering” prioriterat vårt arbete med hållbarhet, och bygger på dessa fem principer: 

  • Naturen och friluftslivet har unikt goda förutsättningar för ökad folkhälsa och livsglädje, och inkludering.
  •  Det är viktigt att vi sänker tröskeln till friluftsliv genom att erbjuda ledarledda aktiviteter för nybörjare i den tätortsnära naturen. 
  • Vi måste fokusera på att inkludera mångfald bland ledarna, för att sedan kunna inkludera mångfald bland deltagarna. 
  • Vi behöver samarbeta med likasinnade organisationer, och då inte minst organisationer med fokus på funktionsvariation, sexuellt likaberättigande, trosuppfattning och etnicitet, för att bygga ömsesidighet och strukturer som håller över tid. 
  • Vi måste säkerställa att alla delar i vår organisation har kultur och rutiner som får människor att känna sig både välkomna och inkluderade. 

 
Samverkanspartners och Mistra Sport & Outdoors 
Friluftsfrämjandet har många olika externa partners, till exempel paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv, stiftelsen Håll Sverige Rent, och företag som Bergans och Egmont. Varje partnerskap är unikt, syftar till olika mål och innebär olika aktiviteter. De strävar hela tiden efter att partnerskapen ska vara ömsesidiga, långsiktiga och kraftfulla. 
 
- Vårt arbete med Samhällsdialog och påverkan syftar till att genom dialog med beslutsfattare främja en samhällsutveckling som gynnar våra prioriteringar ~ allemansrätten, folkhälsa och livsglädje, respekt för naturen och civilsamhällets villkor. Det är genom denna dialog som vi bidrar med vår kunskap som underlag till beslutsfattare för kloka beslut. Samarbetet med Mistra Sport & Outdoors och anknytning till akademin är en viktig del i detta, avslutar Adam.

 

Läs mer om Friluftsfrämjandet