Lärandegrupperna i Mistra Sport & Outdoors arbetar för att ta fram kunskap och lösningar på utmaningar inom idrotten och friluftslivet. Grupperna består av organisationer, företag, myndigheter och forskare som arbetar gemensamt.

 

Lärandegrupper:

Kunskap och omvandling, tema 1

Frågeställning (utmaning):

Hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och i skolämnet idrott och hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling? 

 • Hur har förändringsarbete sett ut tidigare?
 • Vilka hinder finns och har funnits för förändring? 

Lärandegrupp: 

 • Carl-Johan Thorell, Riksidrottsförbundet
 • Kristian Svensk, Sveriges Akademiska Idrottsförbund
 • Maria Mattsson, Skolverket
 • Ahmed Al-Qassam, Friluftsfrämjandet
 • Rami Aro, Svenska Idrottslärarföreningen
 • Forskare: Marie Larneby, Malmö Universitet, Eric Backman, Högskolan Dalarna och Susanne Hedenborg, Malmö Universitet 
 • Faciliterar gruppen: Christina Frimodig, Mistra Sport & Outdoors

 

Hållbara transportlösningar, tema 2

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara och attraktiva transportlösningar som ger en rättvis och likvärdig tillgänglighet till idrott och friluftsliv för alla grupper i samhället? 

 • Hur kan transportlösningar anpassas för hållbar tillgänglighet i olika geografiska förutsättningar, som exempelvis stadskärnor, förorter och landsbygd? 
 • Hur kan den fysiska planeringspraktiken utvecklas för att skapa en mer hållbar tillgänglighet till idrott och friluftsliv?
 • Hur kan vi utveckla mer träffsäkra principer, metoder och verktyg till stöd för planering av föreningsaktiviteter, anläggningar och evenemang i syfte att uppnå hållbar och jämlik mobilitet och tillgänglighet inom idrott och friluftsliv?

Gruppen består av: 

 • Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet
 • Karin Ryberg, Västtrafik
 • Fredrik Andersson, Parasportförbundet
 • Louis Monville, Västkuststiftelsen
 • Joanna Dickinson, Naturvårdsverket
 • Karin Holmström, Lilla Edets kommun
 • Nils-Olof Zethrin, Sveriges kommuner och regioner (SKR)
 • Conradin Weindl, Länsstyrelsen Hallands län
 • Forskare: Ann Legeby, KTH, Anders Larsson, Göteborgs universitet, Jorge Gil Chalmers och Oscar Abrahamsson, Göteborgs universitet

 

Hållbar användning av mark och vatten, tema 3

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i planering och förvaltning?  

 • Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter mark- och vattenmiljöer i olika landskap?
 • Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap? 

Lärandegrupp kustlandskapet:

 • Svenska kanotförbundet
 • Friluftsfrämjandet
 • Västkuststiftelsen
 • Naturskyddsföreningen
 • Göteborgs stad
 • Kungälvs kommun
 • Länsstyrelsen Västra Götalands län
 • Forskare: Andreas Skriver Hansen, Marie Stenseke och Oskar Abrahamsson, samtliga Göteborgs universitet

Lärandegrupp fjällandskapet:

 • Anna Ottosson Blixt, Riksidrottsförbundet
 • Annica Ideström, Länsstyrelsen Jämtlands län
 • Malin Bernhardsson, Bergs kommun
 • Maria Gyllner, Åre kommun
 • Maria Persson, Svenska Turistföreningen
 • Forskare: Sandra Wall-Reinius, Rosemarie Ankre, Axel Eriksson, samtliga Mittuniversitetet

Lärandegrupp nationell:

 • Riksidrottsförbundet
 • Orienteringsförbundet
 • Naturvårdsverket
 • Naturskyddsföreningen
 • Svenskt friluftsliv
 • Boverket
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • LRF
 • Forskare: Dimitri Ioannides, Mittuniversitetet, Cecilia de Bernardi, Mittuniversitetet och Marie Stenseke Göteborgs universitet

Lärandegrupp urban:

Aktörerna tillfrågas just nu

 

Material och hållbar utrustning, tema 4

Frågeställning (utmaning):

Vad kan bidra till minimerad miljöpåverkan och mer cirkulära lösningar över livscykeln, för material och utrustning inom idrott och friluftsliv?  

Vilka exempel av åtgärder och lösningar är viktiga för: 

 • Tillverkare och återförsäljare av material och utrustning? 
 • Utövare av idrott och friluftsliv?
 • Föreningar, klubbar eller andra sammanslutningar inom idrott och friluftsliv? 
 • Beslutsfattare med möjlighet att påverka planering och utövande av idrott och friluftsliv?

Läranderupp nationell består av:

 • Scandinavian Outdoor Group
 • Thule Group AB
 • Fritidsbanken  
 • Naturvårdsverket
 • Naturskyddsföreningen
 • Svenska Kanotförbundet
 • Svenska Fotbollförbundet 
 • Svenska Skidförbundet

Lärandegrupp anläggningar och ytor:
Frågeställning (utmaning):

 • Vilken miljöpåverkan har ytor och anläggningar för idrott och friluftsliv?
 • Vilka åtgärder främjar hållbarhet när det gäller ytor och anläggningar inom idrott och friluftsliv?

  Gruppen består av:
 • Pernilla Holgersson, Beställargruppen för konstgräs
 • Jonnie Nordensky, Riksidrottsförbundet
 • Forskare: Anna Björklund, KTH, Itai Danielski, Mittuniversitetet och Hampus André, KTH
 • Faciliterar gruppen: Christina Frimodig, Mistra Sport & Outdoors


Hållbara evenemang, tema 5

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara evenemang inom idrotten och friluftslivet? 

 • Vilka åtgärder behöver evenemangsarrangörer genomföra?
 • Vilka åtgärder behövs för besökare och deltagare i evenemang?
 • Hur kan idrottens och friluftslivets evenemang förhålla sig till trender och rådande omständigheter? 

Lärandegrupp: 

 • Leif Johansson, Riksidrottsförbundet
 • Susanne Söderholm, Svensk friluftsliv
 • Henrik Jutbring, Göteborgs stad
 • Staffan Movin, En svensk klassiker
 • Lisa Engman, Biathlon Events AB, Legacy
 • Andreas Gyllenhammar, Jämtkraft
 • Forskare: Robert Pettersson, Mittuniversitetet och John Armbrecht, Göteborgs universitet
 • Faciliterar gruppen: Sandra Olofsson, Miun Innovation

 

Beteenden, styrmedel och utveckling, tema 6

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa ett mer koordinerat och integrerat beslutsfattande som leder till en ökad miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?  

 • Vilken kombination av styrmedel, strategier, åtgärder och tillämpningar inom idrotten och friluftslivet har bäst potential att bidra till en rörelse för ökad miljömässig hållbarhet i samhället?
 • Hur kan idrotten och friluftslivet vägleda konsumenter, företag och organisationer till att skapa ett mer hållbart beteende? 

Lärandegruppen kommer att startas senare. 

 

Läs mer om vårt arbetssätt