Lärandegrupperna i Mistra Sport & Outdoors arbetar för att ta fram kunskap och lösningar på utmaningar inom idrotten och friluftslivet. Grupperna består av organisationer, företag, myndigheter och forskare som arbetar gemensamt.

 

Sex lärandegrupper:

Kunskap och omvandling

Frågeställning (utmaning):

Hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och i skolämnet idrott och hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling? 

 • Hur har förändringsarbete sett ut tidigare?
 • Vilka hinder finns och har funnits för förändring? 

Gruppen består av: 
Aktörerna tillfrågas just nu. 

 

Hållbara transportlösningar

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara och attraktiva transportlösningar som ger en rättvis och likvärdig tillgänglighet till idrott och friluftsliv för alla grupper i samhället? 

 • Hur kan transportlösningar anpassas för hållbar tillgänglighet i olika geografiska förutsättningar, som exempelvis stadskärnor, förorter och landsbygd? 
 • Hur kan den fysiska planeringspraktiken utvecklas för att skapa en mer hållbar tillgänglighet till idrott och friluftsliv?
 • Hur kan vi utveckla mer träffsäkra principer, metoder och verktyg till stöd för planering av föreningsaktiviteter, anläggningar och evenemang i syfte att uppnå hållbar och jämlik mobilitet och tillgänglighet inom idrott och friluftsliv?

Gruppen består av: 
Aktörerna tillfrågas just nu. 

 

Hållbar användning av mark och vatten

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark- och vattenmiljöer i planering och förvaltning?  

 • Hur påverkar idrott- och friluftslivsanläggningar och aktiviteter mark- och vattenmiljöer i olika landskap?
 • Hur kan miljöpåverkan hanteras i relation till behov av tillgänglighet och samnyttjande av mark- och vattenmiljöer i olika landskap? 

Lärandegrupp, kustlandskapet:

Svenska kanotförbundet
Friluftsfrämjandet
Västkuststiftelsen
Naturskyddsföreningen
Göteborgs stad
Kungälv kommun
Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Forskare: Andreas Skriver Hansen, Marie Stenseke, Oskar Abrahamsson
 

Material och hållbar utrustning

Frågeställning (utmaning):

Vad kan bidra till minimerad miljöpåverkan och mer cirkulära lösningar över livscykeln, för material och utrustning inom idrott och friluftsliv?  

Vilka exempel av åtgärder och lösningar är viktiga för: 

 • Tillverkare och återförsäljare av material och utrustning? 
 • Utövare av idrott och friluftsliv?
 • Föreningar, klubbar eller andra sammanslutningar inom idrott och friluftsliv? 
 • Beslutsfattare med möjlighet att påverka planering och utövande av idrott och friluftsliv?

Gruppen består av: 
Aktörerna tillfrågas just nu.

 

Hållbara evenemang

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara evenemang inom idrotten och friluftslivet? 

 • Vilka åtgärder behöver evenemangsarrangörer genomföra?
 • Vilka åtgärder behövs för besökare och deltagare i evenemang?
 • Hur kan idrottens och friluftslivets evenemang förhålla sig till trender och rådande omständigheter? 

Gruppen består av: 
Aktörerna tillfrågas just nu. 

 

Beteenden, styrmedel och utveckling

Frågeställning (utmaning):

Hur kan vi skapa ett mer koordinerat och integrerat beslutsfattande som leder till en ökad miljömässig hållbarhet inom idrotten och friluftslivet?  

 • Vilken kombination av styrmedel, strategier, åtgärder och tillämpningar inom idrotten och friluftslivet har bäst potential att bidra till en rörelse för ökad miljömässig hållbarhet i samhället?
 • Hur kan idrotten och friluftslivet vägleda konsumenter, företag och organisationer till att skapa ett mer hållbart beteende? 

Lärandegruppen kommer att startas senare. 

 

Läs mer om vårt arbetssätt