Att lösa våra miljöutmaningar är en stor och komplex uppgift som kräver att många aktörer jobbar tillsammans för att lyckas.