Att lösa våra miljöutmaningar är en stor och komplex uppgift som kräver att många aktörer jobbar tillsammans för att lyckas.

Ingen aktör har ensamt kunskap, kapacitet eller resurser för att förstå och genomföra de förändringar som behövs. Att ta sig an en miljöutmaning kräver djup samverkan mellan olika kunskapsvärldar.

Därför har vi valt att arbeta i samverkan mellan forskning, organisationer, myndigheter och företag i fyra steg:

Steg 1. Vi identifierar utmaningar tillsammans

Det första steget handlar om att gemensamt identifiera utmaningar och föreslå aktörer till sex lärandegrupper. Forskare från våra sex teman arbetar tillsammans med representanter för Riksidrottsförbundet, Svenskt Friluftsliv, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Scandinavian Outdoor Group. Startar april 2020.

Kontaktuppgifter till alla

 

Steg 2. Vi skapar kunskap och lösningar tillsammans

Det andra stegen handlar om att gemensamt skapa kunskap och lösningar. I det här steget är det viktigt att olika aktörer och kunskaper är delaktiga för att hitta lösningar på de identifierade utmaningarna. Lärandegrupperna arbetar i en faciliterad process som bygger på lärande. Startar november 2020.

Deltagare i lärandegrupperna utses efter steg 1.

Läs mer om lärandegrupperna

Steg 3. Vi kommunicerar och startar en rörelse tillsammans

Det tredje steget handlar om att visualisera och kommunicera lösningarna som kommit fram i processen. Här kommunicerar vi gemensamt mellan många parter för att många aktörer ska kunna ta till sig resultaten och använda dem. Vi startar också processen att skala upp resultaten för att fler ska kunna använda lösningarna. Rörelsen för en hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet startar. 

En arbetsgrupp arbetar för att hitta sätt att starta en rörelse för hållbar utveckling inom idrotten och friluftslivet. Startar 2021.

 

Steg 4. Vi implementerar i stor skala

Efter de första fyra åren blir uppgiften nu att samverka med allt fler och fler som använder kunskaper och lösningar och rörelsen för hållbarhet växer sig allt starkare.