Sex miljöutmaningar inom idrotten och friluftslivet är framtagna

Mån 16 nov 2020 09:51

Nu är det dags att starta lärandegrupper inom Mistra Sport & Outdoors. Forskare har tillsammans med organisationer och myndigheter tagit fram sex utmaningar att skapa kunskap och lösningar kring.

mistrasportandoutdoor, flicka på myr bär på längdskidor

Tanken är att erfarenheter från idrotten och friluftslivet ska korsbefrukta forskningen och att lärandegrupperna gemensamt ska jobba för att hitta kunskap och lösningar på utmaningarna.

Utmaningarna handlar om hållbara transporter, mark- och vattenanvändning, material och utrustning, evenemang, beslutsfattande och förändring. 

Läs mer om utmaningarna här


I dagarna tillfrågas en stor mängd aktörer att delta i olika lärandegrupper och därefter startar det gemensamma arbetet. 

Läs mer om vårt arbetssätt här

 

Kontakta Christina Frimodig, samverkansledare, vid frågor.

Sidan uppdaterades 2020-11-16