Processen att identifiera utmaningar är igång

Mån 14 sep 2020 07:00

Idrotten, friluftslivet och forskarna inom Mistra Sport & Outdoors har nu startat processen att hitta sex miljöutmaningar att forska och samverka kring för en hållbar idrott och friluftsliv.

kajak i stilla älv

-        Det är en spännande och utmanande process att tillsammans identifiera utmaningar som har potential att göra skillnad i samhället, säger Christina Frimodig, samverkansledare på Mistra Sport & Outdoors.  

Just nu jobbar representanter från Svenskt Friluftsliv, Riksidrottsförbundet, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen och Scandinavian Outdoor Group, tillsammans med en rad forskare från olika universitet och discipliner, för att ta fram miljöutmaningar inom idrotten och friluftslivet. Detta är det första steget i Mistra Sport & Outdoors samverkansprocess.

Läs mer om vårt arbetssätt 

-        Med det goda samverkansklimat som redan skapats är jag övertygad om att vi kommer mejsla ut spetsiga utmaningar som ger forskarna och oss inom idrotten och friluftslivet något att bita i, säger Ingela Hiltula, biträdande avdelningschef på Naturvårdsverket.  

När utmaningarna är identifierade startar de sex lärandegrupperna som har till uppgift att ta fram kunskap om och lösningar på utmaningarna.

-        Att jobba tillsammans redan från start med behov och utmaningar skapar bra förutsättningar för att nå hela vägen och också implementera ny kunskap, säger Robert Pettersson, docent i turismvetenskap vid Mittuniversitetet och en av de trettiotalet forskare som ingår i Mistra Sport & Outdoors. 

Målet med forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sport & Outdoors är att starta en rörelse för hållbarhet inom idrotten och friluftslivet. Planen är att de sex lärandegrupperna ska vara igång före årsskiftet.

Läs även Ingela Hiltulas (Naturvårdsverket) blogginlägg om samverkansprocessen

Sidan uppdaterades 2020-09-14