Samtliga lärandegrupper igång!

Tor 03 feb 2022 12:50

Mistra Sport & Outdoors har nu tio lärandegrupper igång. Lärandegrupperna arbetar för att ta fram kunskap och lösningar på miljöutmaningar inom idrotten och friluftslivet. Grupperna består av organisationer, företag, myndigheter och forskare som arbetar gemensamt.

grupp med cyklister i naturen

Några exempel på utmaningar som lärandegrupperna jobbar med: 

  • Hur kan vi hantera idrottens och friluftslivets miljöpåverkan på mark och vattenmiljöer i planering och förvaltning?
  • Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara och attraktiva transportlösningar för idrotten och friluftslivet?
  • Vad kan bidra till minimerad miljöpåverkan och mer cirkulära lösningar för material och utrustning inom idrotten och friluftslivet?
  • Vilken miljöpåverkan har ytor och anläggningar inom idrotten och friluftslivet och vilka åtgärder främjar miljömässig hållbarhet?
  • Hur kan vi skapa miljömässigt hållbara evenemang inom idrotten och friluftslivet?
  • Hur och vilken förändring kan vi skapa inom idrotten, friluftslivet och skolämnet idrott & hälsa för en miljömässigt hållbar utveckling?

 

Läs mer om varje lärandegrupp, vilka personer som ingår och vad som är på gång

Läs mer om vårt arbetssätt och samverkansarbete

Sidan uppdaterades 2022-02-16